Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter på verksamheterna inom bibliotek, kultur, fritid, förening med mera.

Dina synpunkter lämnas vidare till den som är chef för den berörda verksamheten.

Tänk på att du måste fylla i dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på dina synpunkter.


Jag vill få svar på mina synpunkter * (obligatorisk)
Jag vill få svar på mina synpunkter