Hallsbergsmässan 2024

17 - 18 maj i Sydnärkehallen. En av Mellansveriges största mötesplatser!