Farligt avfall

Läs om vad farligt avfall är och var du ska lämna det.

Du ska lämna in farligt avfall på en återvinningscentral.

Hitta återvinningscentraler på Sydnärkes kommunalförbunds webbplatslänk till annan webbplats

Farligt avfall är produkter som kan ge allvarliga skador om de kommer ut i naturen. De kan vara skadliga för människor, djur eller miljön.

Om farligt avfall på Sydnärkes kommunalförbunds webbplatslänk till annan webbplats