Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Se vilka som ansvarar för återvinningscentralerna och återvinningsstationerna.

Återvinningscentraler

Det är Sydnärkes kommunalförbund som ansvarar för kommunens återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen.