Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för återvinningscentralerna. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna.

Återvinningscentraler

Det är Sydnärkes kommunalförbund som ansvarar för kommunens återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.