Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för återvinningscentralerna och återvinningsstationerna i kommunen.

Återvinningscentraler

Det är Sydnärkes kommunalförbund som ansvarar för kommunens återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

Det är Sydnärkes kommunalförbund som ansvarar för kommunens återvinningsstationer.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.