Ansök om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Ansök om att få ta hand om ditt hushållsavfall själv.

Du kan ansöka om att ta hand om ditt hushållsavfall själv. Du får tillstånd om det finns speciella skäl till det. Tillstånd ges generellt bara till fritidshus som man inte övernattar i och som bara används enstaka dagar.

I stället för att ansöka om befrielse från hämtning kan du ansöka om tillfälligt uppehåll av hämtningen. Du kan också ansöka om att dela sopkärl med din granne. Du ansöker till Sydnärkes kommunalförbund:

Ansök om tillfälligt uppehåll i hämtningen eller om att dela sopkärl med din granne. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du ansöker om befrielse från hämtning med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

För att bli befriad från hämtning måste du ta hand om hushållsavfallet på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön.

Avgift för handläggning

När du skickar in din ansökan får du betala en avgift för handläggning av ärendet. Ansökan om total befrielse från hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering debiteras med timavgift för faktiskt nedlagt handläggningstid. Det gäller både om du får ett godkännande eller ett avslag.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.