Lämna synpunkter på kommunstyrelseförvaltningen

Lämna synpunkter, förslag eller klagomål på kommunstyrelseförvaltningens verksamheter.

Fälten som är markerade med röd stjärna måste fyllas i.


Jag vill få svar på mina synpunkter * (obligatorisk)
Jag vill få svar på mina synpunkter

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.