Lämna förslag från kommuninvånare

Du som kommuninvånare kan lämna ett förslag till kommunen. Förslagen kan till exempel innehålla förbättringsförslag, idéer eller liknande.

Felanmälningar gällande till exempel gator, elljusspår eller gatlyktor lämnas istället in via e-tjänsten Infracontrol . Gör en felanmälan i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan skicka in ditt förslag med webbformuläret på den här sidan eller med brev. När du skickat in ditt förslag registreras det i kommunens ärendehanteringssystem. Kommunfullmäktige tar upp förslaget vid nästkommande sammanträde.

Kommunfullmäktige lämnar sedan förslaget vidare till berörd förvaltning för ytterligare handläggning. Förvaltningen som tilldelats handläggning av ditt ärende besvarar ditt förslag via e-post eller brev.

Dina personuppgifter kommer att publiceras på kommunens hemsida som en del av kallelse och protokoll för kommunfullmäktige.

Om du vill skicka in ditt förslag via brev, skicka det till:

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg.

Fälten som är markerade med svart stjärna (*) måste fyllas i.


Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?


För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.