Lämna förslag från kommuninvånare

Du som kommuninvånare kan lämna ett förslag till kommunen. Det kallas förslag från kommuninvånare. Förslagen kan till exempel innehålla förbättringsförslag, idéer eller liknande.

Felanmälningar gällande till exempel gator, elljusspår eller gatlyktor lämnas istället in via e-tjänsten Infracontrol . Gör en felanmälan i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du skickat in ditt förslag via formuläret nedan eller via brev registreras ditt förslag i kommunens ärendehanteringssystem. Kommunfullmäktige tar upp förslaget vid nästkommande sammanträde. Kommunfullmäktige lämnar sedan förslaget vidare till berörd förvaltning för ytterligare handläggning. Förvaltningen som tilldelats handläggning av ditt ärende besvarar ditt förslag via e-post/brev.

Om du vill skicka in ditt förslag via brev, skicka det då till nedanstående adress:

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg.

Fälten som är markerade med röd stjärna måste fyllas i.


Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?


För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.