Lämna förslag från kommuninvånare

Du kan lämna ett förslag till kommunfullmäktige. Det kallas förslag från kommuninvånare. Kommunfullmäktige tar upp förslaget. Om det behövs lämnar kommunfullmäktige det vidare till berörd förvaltning för ytterligare handläggning. Du får svar på ditt förslag.

Du skickar in ditt förslag i webbformuläret. Du kan också skicka ditt förslag med posten. Du skickar det då till adressen:

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg.

Fälten som är markerade med röd stjärna måste fyllas i.


Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?


För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.