Om att feriearbeta i kommunen

Läs och ansök om feriearbete i kommunen eller i en förening.

Varje sommar erbjuder kommunen ungdomar möjlighet till feriearbete för dem som sökt, men inte fått annat sommarjobb.

För att söka feriearbete krävs att du är

  • folkbokförd i Hallsbergs kommun
  • inskriven i grundskolan eller gymnasieskolan
  • född 2004 (och ej har fyllt 18 år vid ingången av vald period), 2005 eller 2006 (gäller ferieperioden år 2022).

Du som är 18 år får söka sommarvikariat på den öppna arbetsmarknaden

Personer med utländsk bakgrund måste ha ett svenskt person­nummer eller så kallat samordnings­nummer för att lön ska kunna betalas ut. Det vill säga att det måste innehålla 10 siffror.

Samordnings­nummer används av svenska myndigheter som identitet på personer som inte är folkbokförda i Sverige. Numret ser ut som ett person­nummer, men har talet 60 adderat till födelse­datumet. Du kan inte söka med ett TF-nummer.

Sök feriearbete i Hallsbergs kommun

Ansök om feriearbete för sommaren 2022 mellan den 2-18 mars.

Sök feriearbete i en förening.

Om du vill söka feriearbete i en förening tar du själv kontakt med den.

Sök förening i föreningsregistret

Förening i Hallsbergs kommun

Ni som förening kan få feriebidrag från Hallsbergs kommun för att ta emot feriearbetare.

Så söker ni föreningsbidrag

Kontakta AMI för feriearbete

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Telefon: 0582-68 54 77
E-post: ferie@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.