Arbetsträning och praktik

Läs om hur du som arbetssökande, sjukskriven eller i behov av rehabilitering och arbetsträning kan erbjudas stöd via kommunen.

Kommunens arbetsmarknadsenhet erbjuder aktiviteter för dig som är arbetssökande eller sjukskriven. Syftet med aktiviteterna är att du ska kunna börja jobba eller studera så snart det går.

Ansöka om stöd

För att du kunna ta del av stödet måste du och någon av följande myndigheter ta kontakt med oss:

 • Arbetsförmedlingen.
 • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
 • Frivården.

Stödaktiviteter

Ungdom 16-19 år

 • Feriearbetande ungdom.
 • Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.
 • Coaching och motivationssamtal.

Utbildning och studier

 • Samhällsinformation.
 • Arbetsmarknadskunskap.
 • Studieförberedande individuella insatser.
 • Jobbsökningsaktiviteter.
 • Grundläggande datakunskap.

Vuxen

 • Arbetsträning inom verksamhetens egenproduktion eller på övriga förvaltningar.
 • Arbetspraktik.
 • Språkträning.
 • Stöd och matchning.
 • Coaching och motivationssamtal.

Pågående kompetenshöjande projekt och samverkan

Växthusprojektet - Stadsnära odlingar.

Integrationspedagog - Aktiv fritid för barn och unga vuxna.

Samordningsteamet - Samordningsförbundet Sydnärke – stöd och rehabilitering med arbetsmarknadsfokus. Mer information och kontaktuppgifter.

Kontakt

Välkommen till vår reception för vägledning och information.

Kontakta arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besök oss utan att boka tid

På dessa tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30 - 16.00.

Telefon

0582-68 54 77

Besöksadress

Kraftvärmegatan 3 i Hallsberg.

Postadress

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din arbetskonsulent.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.