Arbetsträning och praktik

Läs om hur du som arbetssökande, sjukskriven eller i behov av rehabilitering och arbetsträning kan erbjudas stöd via kommunen.

I Hallsbergs kommun är det arbetsmarknadsenheten som erbjuder olika aktiviteter för att du som arbetssökande eller sjukskriven ska kunna komma ut i arbetslivet eller börja studera så snart som möjligt.

Ansöka om stöd

För att kunna ta del av det stöd som arbetsmarknadsenheten erbjuder måste du tillsammans med någon av följande myndigheter ta kontakt med oss: Arbetsförmedlingen, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen eller frivården.

Stödaktiviteter

Ungdom 16-19 år

 • Feriearbetande ungdom.
 • Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.
 • Coaching och motivationssamtal.

Utbildning och studier

 • Samhällsinformation.
 • Arbetsmarknadskunskap.
 • Studieförberedande individuella insatser.
 • Jobbsökningsaktiviteter.
 • Grundläggande datakunskap.

Vuxen

 • Arbetsträning inom verksamhetens egenproduktion eller på övriga förvaltningar.
 • Arbetspraktik.
 • Språkträning.
 • Stöd och matchning.
 • Coaching och motivationssamtal.

Pågående kompetenshöjande projekt och samverkan 2021

Växthusprojektet - Stadsnära odlingar.

Integrationspedagog - Aktiv fritid för barn och unga vuxna.

Mottagnings- och coachingteamet - Samordningsförbundet Sydnärke – stöd och rehabilitering med arbetsmarknadsfokus.

Språkutveckling - Projekt för språkutveckling i samarbete med Arbetsförmedlingen och SFI. Projektet finansieras av Länsstyrelsen.

Ungdomsjobb - beviljade medel från Arbetsförmedlingen till ungdomar

Om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Välkommen till vår reception för vägledning och information.

Kontakta arbetsmarknads- och integrationsenheten

För att få stöd av oss, kan du besöka, ringa eller skriva till oss.

Besöks- och postadress: Kraftvärmegatan 3, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 54 77

Direktservice på måndagar, onsdagar och torsdagar
På dessa dagar och tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30-16.00.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.