Arbetsträning och praktik

Läs om hur du som arbetssökande, sjukskriven eller i behov av rehabilitering och arbetsträning kan erbjudas stöd via kommunen.

Kommunens arbetsmarknadsenhet erbjuder aktiviteter för dig som är arbetssökande eller sjukskriven. Syftet med aktiviteterna är att du ska kunna börja jobba eller studera så snart det går.

Ansöka om stöd

För att du kunna ta del av stödet måste du och någon av följande myndigheter ta kontakt med oss:

 • Arbetsförmedlingen.
 • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
 • Frivården.

Stödaktiviteter

Ungdom 16-19 år

 • Feriearbetande ungdom.
 • Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.
 • Coaching och motivationssamtal.

Utbildning och studier

 • Samhällsinformation.
 • Arbetsmarknadskunskap.
 • Studieförberedande individuella insatser.
 • Jobbsökningsaktiviteter.
 • Grundläggande datakunskap.

Vuxen

 • Arbetsträning inom verksamhetens egenproduktion eller på övriga förvaltningar.
 • Arbetspraktik.
 • Språkträning.
 • Stöd och matchning.
 • Coaching och motivationssamtal.

Pågående kompetenshöjande projekt och samverkan

Växthusprojektet - Stadsnära odlingar.

Integrationspedagog - Aktiv fritid för barn och unga vuxna.

Mottagnings- och coachingteamet - Samordningsförbundet Sydnärke – stöd och rehabilitering med arbetsmarknadsfokus.

Kontakt

Välkommen till vår reception för vägledning och information.

Kontakta arbetsmarknads- och integrationsenheten

För att få stöd av oss, kan du besöka, ringa eller skriva till oss.

Besöks- och postadress: Kraftvärmegatan 3, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 54 77

Direktservice på måndagar, onsdagar och torsdagar
På dessa dagar och tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30-16.00.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.