Företrädesrätt

Den här sidan vänder sig endast till dig som har fått ett varselbrev om att du har uppnått företrädesrätt.

Du som medarbetare har företrädesrätt till återanställning enligt § 25 LAS
om du under en treårsperiod har

  • haft ett vikariat under sammanlagt mer än 12 mån (365 dagar)
  • haft en särskild visstidsanställning (SÄVA) i mer än 9 månader
  • haft en tillsvidareanställning i mer än 12 månader som har upphört på grund av arbetsbrist.

Du som kvalificerat sig till företrädesrätt genom SÄVA har enbart företrädesrätt till just SÄVA.

Du måste göra skriftligt anspråk på din företrädesrätt för att den ska gälla.

Hur gör jag anspråk?

Vill du göra anspråk på din företrädesrätt fyller du i e-tjänsten Göra anspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
på företrädesrätt till återanställning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte har Bank ID kan du
använda blanketten som finns länkad i e-tjänsten.

Har du gjort anspråk tidigare men fått hem ett nytt besked om att du har
företrädesrätt måste du fylla i e-tjänsten igen.

Du måste göra anspråk på din företrädesrätt senast en månad efter att din
anställning har avslutats, annars förlorar du rätten till företräde. Tänk på
att du inte hamnar på företrädesrättlistan förrän du har anmält detta så gör det så snart som möjligt.

För vilka jobb gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller samma befattning som du senast arbetade i.

Du måste ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Det innebär
exempelvis att du måste ha rätt utbildning för att jobba som undersköterska eller
stödassistent, annars kan du inte få jobbet.

Företrädesrätt till återanställning gäller inte till tjänster som används för
omplacering, förflyttning, intern rörlighet eller vikariat som bedöms vara i högst
14 dagar.

Företräde till särskilda visstidsanställningar gäller till anställningar oavsett
anställningens längd.

När gäller företrädesrätten?

Från att du gör ditt anspråk och i 9 månader från din sista anställningsdag.

Om du tackar ja till en tjänst som du blir erbjuden så har du inte företrädesrätt
längre utan får ett nytt brev när den anställningen upphör och kan därefter
åberopa ditt företräde igen.

Om du tackar nej till en tjänst som du blir erbjuden så har du inte företrädesrätt
längre. Då skickar vi ut en e-tjänst som du får signera. Om du fortsätter jobba så
kan du få företrädesrätt igen.

Vad gäller om du vill göra gällande att din anställning rättsligen skulle gälla tills vidare eller yrka på skadestånd?

Vill du göra gällande att anställningen rätteligen ska vara en tillsvidareanställning, ska du underrätta din närmaste chef inom 1 månad från det att anställningen upphörde. Din fackliga organisation äger rätt till tvisteförhandling angående vilken anställning som ska gälla. Sådan kan föras både som lokal och central tvisteförhandling om kommunalt huvudavtal är tillämpligt. Lokal tvisteförhandling ska begäras hos närmaste chef inom 1 månad från anställningens upphörande. Efter den centrala förhandlingens slut ska talan hos domstolen väckas inom 2 veckor. Om förhandlingar inte äger rum, har du själv möjlighet att väcka talan hos domstolen inom 2 veckor från det att din tid för underrättelse ovan gick ut.

Om ovan angivna frister inte iakttas har du förlorat möjligheterna att föra talan
om att anställningen ska gälla tills vidare.

Om du vill yrka på skadestånd med anledning av att enligt din uppfattning felaktig anställning ingåtts ska du underrätta närmaste chef inom 4 månader från anställningens upphörande.

Iakttas inte ovan angivna frister angående skadestånd har du förlorat möjligheterna att föra talan om skadestånd.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.