Föreningsbidrag och stöd till studieförbund

Se vilket stöd din förening eller ditt studieförbund kan få och vilka villkor som finns.

För att få bidrag måste föreningar uppfylla de allmänna villkoren för föreningsbidrag.

Allmänna villkor för föreningsbidrag

Startbidrag - för nystartade föreningar

Kommunalt aktivitetsstöd

Kommunalt stöd till studieförbund

Studieförbund som kan söka

Studieförbund som har haft aktiviteter i Hallsbergs kommun.

När bidraget kan sökas

Bidraget kan sökas en gång per år. Sista ansökningsdag är den 1 maj. Du söker stödet för den verksamhet ni haft i Hallsbergs kommun föregående år. Stödet betalas sedan ut nästkommande år.

Så söker du

Du söker bidraget med en blankett som skickas med posten tillsammans med bilagorna.

Skicka ansökan till Hallsbergs kommun, Att: Kulturavdelningen, 694 80 Hallsberg

Ansökan ska innehålla 

 • Ansökningsblankett
 • Verksamhetsberättelse (räcker med verksamheten i Hallsberg)
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Planerad verksamhet för kommande år (räcker med verksamheten i Hallsberg)

Stödets storlek

Bidraget fördelas enligt en fördelningsmodell gemensam för kommunerna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

75 % av föregående års stöd från Hallsbergs kommun betalas ut i januari nästkommande år. Eventuellt resterande stöd justeras efter studieförbundens aktivitet (STUV-listor) i oktober nästkommande år.

LOK-stöd

Projektbidrag

Kulturföreningsbidrag

Evenemangsbidrag för kulturevenemang

Anläggningsbidrag

Sydnärkebidrag

Föreningar som kan söka

Föreningar i Sydnärke som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer och har verksamhet i minst två av de fyra Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte med Sydnärkebidraget är att:

 • stödja föreningarnas strävan för full delaktighet och jämlikhet i samhället.
 • möjliggöra för föreningarna att verka för samhällsförändringar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för föreningens medlemmar.
 • stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse.
 • stödja föreningarnas aktiviteter för barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp.
 • främja kommunikationen mellan kommunerna och föreningarna

Ansökan

Du ansöker och hittar mer information om bidraget på Kumla kommuns webbplats.

Ansök om Sydnärkebidraget på Kumla kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan handläggs gemensamt av kommunerna i Sydnärke: Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Kartbidrag

Föreningar som kan söka

Kartbidrag söks utifrån innevarande års kostnader för utveckling av orienteringskartor. Kartorna är till för att användas av orienteringsklubbar, skolor och allmänhet.

Så söker du

Ansökan skickas till fritidsavdelningen och ska vara bilagd med kostnadsunderlag, till exempel fakturakopior.

Bidrag för feriearbetare

Föreningar som kan söka

Alla föreningar i Hallsbergs kommun kan få föreningsbidrag för att ta emot feriearbetare på sommaren. Bidraget betalas ut i efterskott. Ungdomarna får själva söka sig till er och ni blir deras arbetsgivare. Ni ansvarar för rekryteringen.

För att söka feriearbete krävs att ferieungdomen är

 • folkbokförd i Hallsbergs kommun
 • inskriven i grundskolan eller gymnasieskolan
 • född 2006 (och ej har fyllt 18 år vid ingången av vald period), 2007 eller 2008 (Gäller för ferieperioden år 2024)

De ungdomar som är 18 år får söka sommarvikariat på den öppna arbetsmarknaden.

Om feriearbete i kommunen

Sök bidrag

Kontakt för frågor om ferie

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Telefon: 0582-68 54 77
E-post: ferie@hallsberg.se
Besök: Kraftvärmegatan 3 i Hallsberg.

Hitta AMI på karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.