Beställ plats på orternas infartsskyltar

Boka plats på skyltarna, se priser och villkor.

Vid infarterna till kommunens tätorter finns totalt 17 stycken infartsskyltar uppsatta där du kan marknadsföra ditt evenemang.

Regler för användning

Föreningar, organisationer och företag som anordnar en aktivitet som är av intresse för allmänheten får annonsera på skyltarna. Det kan till exempel röra sig om

  • sportevenemang
  • fritidsaktiviteter
  • mässor
  • marknader
  • jubileer
  • kulturevenemang.

Informationen på skyltarna

Informationen ska vara så kortfattad som möjligt så den förbipasserande hinner läsa.

Vi rekommenderar följande antal tecken per rad (skyltremsa):

  • Skyltarna i Hallsberg: 20 till 25 tecken per rad.
  • Skyltarna i de övriga tätorterna: 30 till 35 tecken per rad.

Beställning

Beställning görs senast tre veckor före evenemangsdatum.

Kostnaden är 400 kronor per skylt och rad. Priset är exklusive moms.

Om du beställer mindre än tre veckor innan evenemanget är kostnaden 800 kronor per skylt och rad. Priset är exklusive moms.

Beställningen görs till drift-och serviceförvaltningen.

Kontakta administratören på drift- och serviceförvaltningen

Madelene Engström
Telefon: 0582-68 51 41
E-post: madelene.engstrom@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.