Beställ plats på orternas infartsskyltar

Boka plats på skyltarna, se priser och villkor.

Vid infarterna till kommunens tätorter finns totalt 17 stycken infartsskyltar uppsatta där du kan marknadsföra ditt evenemang.

Regler för användning

Föreningar, organisationer och företag som anordnar en aktivitet som är av intresse för allmänheten får annonsera på skyltarna. Det kan till exempel röra sig om

  • sportevenemang
  • fritidsaktiviteter
  • mässor
  • marknader
  • jubileer
  • kulturevenemang.

Beställning

Informationen ska vara så kortfattad som möjligt så den förbipasserande hinner läsa. Vi rekommenderar 20-25 tecken per skyltremsa på Hallsbergsskyltarna och 30-35 tecken per skyltremsa på skyltarna i de övriga tätorterna.

Beställning görs senast tre veckor före evenemangsdatum. Kostnaden är 400 kronor exklusive moms per skylt och rad.

Om du gör din beställning mindre än tre veckor innan evenemanget kostar det 800 kronor exklusive moms per skylt och rad.

Beställningen görs till assistenten på drift-och serviceförvaltningen:

Kontakta assistenten på drift- och serviceförvaltningen

Lena Hytter
Telefon: 0582-68 51 41
E-post: lena.hytter@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.