Kommunens anslagstavla

Se anslag om justerade protokoll, fullmäktiges sammanträden, kungörelser med mera.

Här hittar du det som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

Det kan till exempel vara tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll eller kungörelser.

Anslag

Du kan filtrera anslagen efter nämnd eller typ av anslag.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial- och arbetsmarknadsnämnden
  Paragrafer59-74
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-06-22 - Protokoll SAN.pdf Pdf, 6.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 2. Drift- och servicenämndens sammanträde 2022-06-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämnden
  Paragrafer64-76
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2022-06-22 - Protokoll DOS.pdf Pdf, 1.4 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 3. Kungörelse om flyttat fordon 2022-06-22
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och serviceförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaDrift- och serviceförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenTekniska avdelningen
  DokumentKungörelse om flyttade fordon 2022-06-22.pdf Pdf, 118.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 4. Bildningsnämndens sammanträde 2022-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer68 - 84
  Förvaringsplats för protokolletBildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart dokument2022-06-14 - Protokoll BIN.pdf Pdf, 6.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 5. Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer33-65
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareKommunsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2022-06-13-Protokoll KF.pdf Pdf, 112.4 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 6. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, extrainsatt 2022-06-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer89-90
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 7. Myndighetsnämndens sammanträde 2022-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer5-8
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 8. Valnämndens sammanträden 2022-06-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer17-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Nedladdningsbart dokument2022-06-09-Protokoll VN.pdf Pdf, 2.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med
 9. Drift- och servicenämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-06-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansDrift- och servicenämndens beredningsutskott
  Paragrafer59-71
  Förvaringsplats för protokolletDrift- och serviceförvaltningen
  SekreterareNämndsekreterare
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 10. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskotts sammanträde 2022-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott
  Paragrafer62-76
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 11. Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2022-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocial och arbetsmarknadsnämndens individutskott
  Paragrafer68-88
  Förvaringsplats för protokolletSocial- och arbetsmarknadsförvaltningen
  Tillkännagivandet publicerat till och med
 12. Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2022-06-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSydnärkes överförmyndarnämnd
  Paragrafer22-30
  Förvaringsplats för protokolletKumla kommun
  Tillkännagivandet publicerat till och med
  Överklagandetid: till och med

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.