Artikeln publicerades 25 augusti 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi gratulerar våra nya specialistundersköterskor

Under tisdagen den 22 augusti uppvaktades 14 undersköterskor som har utbildat sig till specialister. Undersköterskorna har studerat på halvfart under två år, med stöd av det nationella äldreomsorgslyftet.

De nya specialistsjuksköterskorna står med blommor i händerna och ler mot kameran.

Firandet skedde på Blomsterängen med tårta. Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och förvaltningschefen höll tal samt överlämnade blommor. Specialistundersköterskorna berättade också om sina examensarbeten.

Undersköterskorna har utbildat sig till specialistundersköterskor inom demensvård, palliativ vård och socialpsykiatri på Komvux yrkeshögskolan i Örebro.

Alla som började för två år sedan har slutfört sina studier. Sex av undersköterskorna valt att avsluta sina anställningar i Hallsberg av olika skäl.

I utbildningen har undersköterskorna bland annat utbildat sig i

  • demenssjukdomar
  • samtalsmetodik
  • vård i livets slutskede
  • etik
  • nutrition och munhälsa
  • palliativ vård
  • psykisk hälsa och ohälsa.

En stor satsning

Satsningen har gjorts med stöd från äldreomsorgslyftet. Många kommuner har valt att valt att utbilda få undersköterskor och har sedan skapat speciella uppdrag till dem. I Hallsberg valde vi istället att göra en stor satsning för att höja grundkompetensen i våra verksamheter. Det ger ett ökat värde i vardagen.

Så tar vi hand om den nya kompetensen

Ett arbete pågår nu inom äldreomsorgen. Vi ser över alla verksamhetens uppdrag och roller, så att kommunen verkligen kan ta hand om all den kunskap som vi nu har fått genom våra nya specialister.