Artikeln publicerades 16 februari 2024

Stipendium till eleverna i klass 7-9a på Transtenskolan.

Idag säger vi ett stort grattis till eleverna i klass 7-9a på Transtenskolan som vunnit stipendietävlingen Elever för Östersjön!

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet anordnade BalticWaters en stipendietävling för skolklasser i årskurs 7 till 9. Syftet var att uppmuntra klasserna att arbeta med Östersjörelaterade miljöfrågor och diskutera åtgärder som kan bidra till ett friskare hav. Målet var att ge eleverna en fördjupad förståelse om hur människan kan nyttja de marina resurserna mer hållbart.

Så här löd motivering:

Eleverna i klass 7-9a på Transtenskolan har haft ett helhetstänk i presentationen av vad de ser som Östersjöns största miljöutmaning. Uppgiften genomsyras av kreativa och energiska diskussioner. Presenterade lösningar är relevanta utifrån uppgiftens problembeskrivning och täcker fler problem än bara den valda utmaningen, vilket tyder på en förståelse för den komplexitet omger Östersjöns utmaningar.

De två bästa bidragen tilldelades ett stipendium på upp till 80 000 kronor och ett besök på Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen i Stockholm.