Artikeln publicerades 10 augusti 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolstart den 17 augusti

Höstterminen 2023 startar torsdag 17 augusti. Skollunch serveras.

På torsdag den 17 augusti är det dags för skolstart i Hallsbergs kommuns grundskolor. Skollunch serveras från första dagen.

Välkommen till skolan!

Tider för första skoldagen

Östansjö skola

Klockan 08.30 - 13.20.

Fredriksbergskolan

Klockan 08.00 - 13.30.

Stocksätterskolan

Förskoleklass och årskurs 1 - 3: Klockan 08.00 - 13.00.

Årskurs 4 - 6: Klockan 08.00 - 14.00.

Långängskolan

Klockan 08.00 - 13.00.

Transtenskolan

Klockan 08.10. Dagen slutar enligt schema.

Sköllersta skola

Förskoleklass, årskurs 1 och 2: Klockan 08.00 - 13.20.

Årskurs 3: 08.00 - 14.40.

Årskurs 4: 08.00 - 13.20.

Årskurs 5 och 6: Klockan 08.00 - 14.40.

Folkasboskolan

Förskoleklass och årskurs 1: Klockan 08.20 - 13.00.

Årskurs 2 och 3: Klockan 08.20 - 14.00.

Årskurs 4 och 7: Klockan 08.20 - 15.00.

Årskurs 8 och 9: Klockan 08.20 - 13.00.

Mer information

Du kan få mer information om om tider och skolskjutsar från din skolas områdeskontor.

Hitta kontaktuppgifter till din skola