Artikeln publicerades 15 januari 2024

Skolskjutsen går enligt ordinarie turer måndag eftermiddag

Med reservation för framkomlighet till enstaka platser beroende på snöhinder.

Förändringar kan ske med kort varsel.

När det gäller trafik med Länstrafikens bussar, håll utkik på Länstrafikens hemsida.