Artikeln publicerades 30 augusti 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu pågår SCB:s medborgarundersökning i kommunen

Under hösten kommer utvalda invånare få en enkät att svara på. Dina svar är viktiga för oss!

Just nu gör SCB en medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Undersökningen kommer att skickas till utvalda invånare i Hallsbergs kommun. Det är SCB som gör urvalet.

Om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så svarar du på enkäten

Du får ett brev skickat hem till dig. I det finns en länk till undersökningen. Du loggar in med det användarnamn och lösenord som står i brevet.

Vill du hellre svara på papper? En pappersblankett skickas ut ett par veckor efter att du fått brevet. Du kan också svara på enkäten på engelska och arabiska.

Ta chansen att påverka

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som vi är intresserade av, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara.

Självklart är det frivilligt att svara på enkäten, men genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i Hallsbergs kommun.

Det handlar enkäten om

Du kommer svara på frågor som:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och kommunens arbete för att minska diskriminering i samhället?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Det är din uppfattning som vi vill ha reda på. Om du inte har någon direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst.

Därför är dina svar viktiga

Beskrivningen av invånarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som underlag när kommunen beslutar om framtiden. Det är därför dina svar är viktiga.

Vem står bakom undersökningen?

Det är statistikmyndigheten SCB som gör medborgarundersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Om du inte har blivit utvald

Om du inte har blivit utvald av SCB att vara med i undersökningen kan du lämna dina synpunkter på andra sätt.

Lämna synpunkter, felanmälan eller förslag till kommunens verksamheter