Artikeln publicerades 9 februari 2024

Informationsmöte om Hallsbergs kommuns frivilliga resursgrupp

Är du intresserad av din kommuns beredskap och kan tänka dig att hjälpa till då kommunens resurser inte räcker till?

Du behövs!

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är kommunens förstärkningsresurs i händelse av allvarliga störningar. Det kan handla om större olyckor, personers försvinnande och skogsbränder med mera.

Är du intresserad?

Kom då på vårt informationsmöte och träffa FRG och lyssna på hur den svenska krisberedskapen är uppbyggd. Vi kommer också att gå igenom vad FRG är, ekonomiska förutsättningar, utbildningar och berätta om FRG:s tidigare genomförda insatser.

Tid och plats

Datum: 20 februari
Tid: 18.00-20.00
Plats: Kommunhuset, lokal Sottern

Program

18.00 Hallsbergs kommun hälsar välkommen och berättar kort om kommunens
krisberedskap.

18.15 Föreläsning om svensk krisberedskap och Frivilliga Resursgruppen.

19.00 ca. Frågestund med fika.

20.00 Senaste stopptid.