Artikeln publicerades 1 mars 2024

Information om jämkning och till godo för barnomsorg taxeringsåret 2022

Den här informationen riktar sig till dig som fått en jämkningsfaktura gällande barnomsorgsavgifter avseende inkomståret 2022.

Till godo för barnomsorg

Den här informationen riktar sig till dig som fått en jämkningsfaktura gällande barnomsorgsavgifter avseende inkomståret 2022. En jämförelse har gjorts mellan den verkliga inkomsten som vi hämtat från Skatteverket och inkomstuppgifter som inlämnats till kommunen.

Ditt hushåll har uppgett för hög inkomst. Du har fått ”makulerad” faktura i din brevlåda för att kunna se hur mycket du har rätt att få tillbaka. På nedersta raden under uppräkningen av vad fakturan avser står raden ”Tillgodohavande Nästa Må”. Den visar en sammanställning på din återbäring.

  • Om du har barnomsorg i Hallsbergs kommun idag: Framtida faktura eller fakturor kommer att minskas med det belopp du har rätt att få tillbaka. Ingen utbetalning sker.
  • Om du inte har barnomsorg i Hallsbergs kommun eller inte har någon avgift att justera återbäringen mot: Du får pengarna via en utbetalning.
  • Har du en skuld hos oss så reduceras skulden innan återbäring kan ske.


Kontakta administratör för att lämna utbetalningsuppgifter (namn, personnummer, adress samt din banks clearing- och bankkontonummer).

OBS! uppgifterna måste gälla personen som fakturan är utställd på.

För frågor gällande underlag till fakturan, kontakta handläggare för barnomsorgsfrågor. För frågor gällande betalning av fakturan kontakta handläggare från ekonomiavdelningen.

Jämkningsfaktura

Den här informationen riktar sig till dig som fått en jämkningsfaktura gällande barnomsorgsavgifter avseende inkomståret 2022. En jämförelse har gjorts mellan den verkliga inkomsten som vi hämtat från Skatteverket och inkomstuppgifter som inlämnats till kommunen.

Ditt hushåll har uppgett för låg inkomst år 2022. Därför har du fått en jämkningsfaktura till din brevlåda. Den ska betalas in senast 2024-03-31.

För frågor gällande underlag till fakturan, kontakta handläggare för barnomsorgsfrågor. För frågor gällande betalning av fakturan kontakta handläggare från ekonomiavdelningen.

Kontakt ekonomiavdelningen

För frågor gällande betalning av fakturan som exempelvis upprättande av avbetalningsplan, kontakta handläggare från ekonomiavdelningen:

För hela kommunen

Mia Persson, ekonom                                                                        0582-68 50 78

mia.persson@hallsberg.se

Kontakt administratör på bildningsförvaltningen

För frågor gällande underlag till fakturan. Kontakta handläggare för barnomsorgsfrågor:

För omsorg i Pålsboda och Hjortkvarn

Karina Söderek Karlsson, administratör                                      0582-68 60 00

karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

För omsorg i Sköllersta

Sanna Gevert, administratör                                                           0582-68 60 01

sanna.gevert@edu.hallsberg.se

För omsorg i Vretstorp och Östansjö

Charlotta Eriksson, administratör                                                  0582-68 54 52

charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

För omsorg i Norrgården, Äppellunden
samt Stocksätterskolan

Nagham Al Ssindi, administratör                                                    0582-68 54 01

nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

För omsorg i Kompassen, Vibytorp, Långängskolan

Karina Lindh, administratör                                                              0582-68 54 03

karina.lindh@edu.hallsberg.se

För omsorg i Åkerön

Elisabeth Hammar Hult, administratör                                        0582-68 53 05

elisabethhammar.hult@edu.hallsberg.se

För omsorg utanför kommunen och övriga

Kontakta valfri administratör ovan