Artikeln publicerades 10 november 2023

Förskolan, fritidshem och skolan i Östansjö har öppet som vanligt på måndag

På måndag kommer vi att öppna förskolans och skolans lokaler igen. En extra städning genomförs, så lokalerna kommer att vara nystädade när barnen och eleverna kommer tillbaka.

Fredagen har flutit på bra, både i förskolan och skolan. Vi vill tacka både er som är vårdnadshavare och personalen för ett mycket gott samarbete, stort tålamod och visad förståelse.

Det är fortsatt viktigt att alla som kommer till förskolan och skolan är fullt friska.

Vi har haft ytterligare dialog med Smittskydd Örebro, och de rekommenderar att alla i familjen ska vara symptomfria i 48 timmar innan barnet eller eleven återvänder till verksamheten efter sjukdom. Det gäller även vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn.

Smittskydd betonade också hur viktigt det är med en bra handhygien och att man tvättar händerna noga med tvål och vatten.

Smittskydd fortsätter att arbeta med sin kartläggning.

För att vara extra noggranna kommer vi att göra en undersökning kring maten tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Du som är vårdnadshavare och har barn i skolan kommer därför att få fylla i en enkät.