Artikeln publicerades 8 november 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolan, fritidshemmet och skolan i Östansjö kommer att hållas stängda under torsdagen

Kommunens berörda förvaltningar har efter dialog tagit ett gemensamt beslut om att hålla förskolan Östansjö, fritidshemmet och  Östansjö skola stängda under torsdagen den 9 november. 

Stängningen är en försiktighetsåtgärd

Stängningen är en försiktighetsåtgärd eftersom många barn och elever är sjuka. Vi har i nuläget inga provsvar och vet därmed inte orsakerna till att så många har insjuknat. Vi kan inte vara nog försiktiga när det gäller hälsan hos våra barn, elever och personal. 

Ingen verksamhet kommer att bedrivas under torsdagen 

Vi har i nuläget inte tillgång till några alternativa lokaler och kommer därför inte kunna ha någon verksamhet i skolan eller erbjuda någon barnomsorg på förskolan eller fritidshem under torsdagen.

Barnen och eleverna kan inte heller flyttas till andra enheter eftersom vi då riskerar att föra eventuell smitta vidare. 

Personal kommer finnas på plats under torsdagsmorgonen

Personal från verksamheterna kommer att finnas på plats på morgonen för att möta de barn, elever och vårdnadshavare som inte har nåtts av denna information. 

Stängningen gäller torsdagen

Stängningen gäller i nuläget endast torsdagen. Under torsdagen kommer ni få besked om vad som gäller för fredagen den 10 november. Ni informeras också fortlöpande om läget. 

Eleverna kommer kompenseras för den missade skoldagen. Vi kommer säkerställa att de får sin garanterade undervisningstid.