Artikeln publicerades 20 mars 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Earth Hour 2023

Den 25 mars klockan 20.30–21.30

Earth hour 2023

Om earth hour

Earth Hour startade 2007 som en symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten och i form av att deltagarna släckte sina lampor. Nu har det spridits så att hundratals miljoner människor deltar och även om deltagarna fortfarande släcker lampor, så görs också mycket mer.

Här får du fler tips på hur du kan minska din klimatpåverkan

Tips på klimatvänlig tvårätters meny Pdf, 1.4 MB.

Snabbguide - såhär äter du med hållbart Pdf, 826 kB.

Snabbguide - handla med hållbart Pdf, 311.4 kB.

Hallsbergs kommun deltar i Earth Hour

Hallsbergs kommun är anmäld att delta i Earth Hour för kommuner. Kommunens insats blir att sprida hur kommunen arbetar för att minska sitt ekologiska fotavtryck och sin påverkan på djur och växter.

Hallsbergs kommun har en vision som bland annat säger att Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

På förvaltningsnivå arbetas det för att storleken på utsläpp från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska minska. Mål finns också som säger att andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som används ska öka i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin fram till 2030 och att kostnaden för matsvinnet ska minska, vid kommunens serveringar.