Anmäl ditt evenemang

Anmäl evenemang till webbplatsen visithallsberg.se.

Du som är förening, privatperson eller företagare kan anmäla ditt evenemang i ett webbformulär. Läs igenom riktlinjerna innan du gör din anmälan.

Evenemanget publiceras på vår upplevelse- och besökswebb visithallsberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Riktlinjer för evenemangskalendern

Vi bedömer om ditt evenemang är intressant för allmänheten och kan välja att inte publicera det.

Vi vill ha din anmälan minst tre veckor innan evenemanget äger rum. Senare anmälan kan innebära att evenemanget inte publiceras.

 • Evenemanget ska äga rum i Hallsbergs kommun.
 • Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur något av följande perspektiv
  • allmänbildande
  • kulturellt
  • idrottsligt
  • hälsofrämjande
  • brett underhållande.
 • Evenemanget ska vara öppet för allmänheten, med eller utan inträdeskostnad.
 • Bilder och texter som du skickar in får inte strida mot någon annans upphovsrätt.

Exempel på bedömningar enligt riktlinjerna

Förening

Publiceras inte: En förening ska anordna ett årsmöte.

Publiceras: Om föreningen i samband med årsmötet ska anordna en konsert eller ett föredrag som är öppet för allmänheten.

Religiöst samfund

Publiceras inte: Ett religiöst samfund har en ordinarie sammankomst.

Publiceras: Om kyrkan anordnar en musikkonsert utöver den ordinarie verksamheten.

Partipolitisk sammankomst

Publiceras inte: En partipolitisk sammankomst.

Publiceras: Partier från både majoritet och opposition är representerade i ett samtal eller debatt.

Restaurang

Publiceras inte: En restaurang vill göra reklam för sin ordinarie restaurangverksamhet (till exempel mat och dryck) utan underhållningsinslag.

Publiceras: En restaurang anordnar en musikkväll eller annan underhållning som är något extra utöver den ordinarie verksamheten.

Torghandel

Publiceras inte: Enskild näringsidkare har bokat till exempel torgyta för att sälja eller marknadsföra varor.

Publiceras: Marknad eller festival med många olika aktörer och näringsidkare på till exempel torgyta eller i mässlokal.

Match

Publiceras inte: Match mellan två lag i samma idrottsförening eller matcher mot andra lag som bedöms ha ett mindre allmänintresse.

Publiceras: Föreningar och klubbars A-lag eller motsvarande spelar match som bedöms ha allmänt intresse.

Fälten som är markerade med svart stjärna (*) måste fyllas i.

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontakta kulturavdelningen

Sara Rothstrand, kultursekreterare
Telefon: 0582-68 53 35
E-post: sara.rothstrand@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.