Kontakta administratörerna

Transtenskolan, Fredriksbergsskolan, Östansjö skola, Stocksätterskolan och Långängskolan

Elisabeth Hammar Hult
Telefon: 0582-68 53 05
E-post: elisabethhammar.hult@edu.hallsberg.se

Charlotta Eriksson
Telefon: 0582-68 54 52
E-post: charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Sköllersta skola och Folkasboskolan

Karina Söderek Karlsson
Telefon: 0582-68 60 00
E-post: karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Kontakta aktivitetsledaren

Neea Fridlund
Telefon: 072-223 43 14
E-post: neea.fridlund@hallsberg.se

Kontakta Alléhallen

Telefon: 0582-68 53 75
E-post: badet@hallsberg.se
Besöksadress: Södra Allén 6 i Hallsberg

Kontakta arbetsmarknads- och integrationsenheten

Besök oss utan att boka tid

På dessa tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30 - 16.00.

Telefon

0582-68 54 77

Besöksadress

Kraftvärmegatan 3 i Hallsberg.

Postadress

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din arbetskonsulent.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontakta arbetsterapeuterna

Öster
Telefon: 0582-68 60 47
Söder
Telefon: 0582-68 60 50
Norr
Telefon: 0582-68 54 62

Nord-syd
Telefon: 0582-68 60 50

Väster
Telefon: 0582-68 64 43

Kontakta arbetskonsulenten för kommunalt aktivitetsansvar

Nawal Nima
Telefon: 0582- 68 51 44
E-post: kaa@hallsberg.se

Kontakta kontaktpersonen för kompletterande leverantörer

Eldin Memic, arbetskonsulent
Telefon: 0582-68 56 11
E-post: kaa@hallsberg.se

Kontakta handläggaren

Ewa-Karin Skagerlind
Telefon: 0582-68 51 84
E-post: ewa-karin.skagerlind@hallsberg.se

Kontakta administratören på drift- och serviceförvaltningen

Madelene Engström
Telefon: 0582-68 51 41
E-post: madelene.engstrom@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Kontakta assistenten på kulturavdelningen

Christina Adamsson
Telefon: 0582-68 53 86
E-post: christina.adamsson@hallsberg.se

Kontakta barn- och familjeenheten

Telefon

Du kommer i kontakt med barn- och familjeenheten genom att ringa kommunens kontaktcenter. De kopplar i sin tur dig vidare till rätt person.

Telefon: 0582-68 50 00

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontakta barnavårdcentralen och barnmorskemottagningen

Barnavårdcentralen och barnmorskemottagningen tillhör Region Örebro län. Du hittar kontaktuppgifter till dem på Hallsbergs vårdcentrals sida på Region Örebro läns webbplats.

Om Hallsbergs vårdcentral på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta begravningsförrättarna

Lars Billström (S)
Telefon: 070-592 90 32

Tomas Wetterberg (S)
Telefon: 070-217 82 22
E-post: tomas.wetterberg@outlook.com

Oscar Lundqvist (SD)

Telefon:070-585 87 54

Kontakta Hallsbergs kommuns begravningsombud

Maria Slåtterman (C)
Telefon: 070-580 49 20
E-post: maria.slatterman@hotmail.com

Kontakta biblioteken

Telefon: 0582-68 53 63
E-post: biblioteket@hallsberg.se

Besök biblioteken
Hallsbergs bibliotek: Västra Storgatan 10.
Pålsboda bibliotek: Sköllergården, Kyrkogatan 5.
Hjortkvarns bibliotek: Skolan, Vintergatan 54.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Besöksadress: Långängsvägen 5 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Björkängen, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Lampan: 070-231 96 90

Telefon, Hjulet: 070-233 48 30

Telefon, Skruven Grön: 070-232 93 50

Telefon, Skruven Blå: 070-576 25 38

Rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44, jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Kontakta budget- och skuldrådgivaren

Åsa Löfvenhaft
Telefon: 0584-47 32 11
E-post: budgetochskuld@laxa.se

Hallsbergs kommun har en gemensam budget- och skuldrådgivare tillsammans med andra kommuner. Budget- och skuldrådgivaren arbetar i Laxå kommun, men du kan boka tid för möte i Hallsberg.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Dagbarnvårdarna kontaktas genom Anna Maria Niia.

Telefon, Anna Maria Niia: 070-557 33 56

E-post, Anna Maria Niia: annamaria.niia@edu.hallsberg.se

Telefon, chef Sofie Billström: 0582-68 51 67

E-post, chef Sofie Billström: sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Kontakta demensvårdsutvecklaren

Sara Ohlsson
Telefon: 0582-68 50 66
E-post: sara.olsson2@hallsberg.se

Kontakta drift- och serviceförvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person i kommunen som kan besvara dina frågor.

Kontakta enhetschefen för Rättarevägen, Östansjö och Östansol

David Åström
Telefon: 0582-68 56 80
E-post: david.astrom@hallberg.se

Besöksadress: Skolvägen 5 i Sköllersta

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Ekhagen, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Fröet: 072-229 87 34

Telefon, Knoppen: 072-244 78 77

Telefon, Plantan: 072-555 71 08

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67, sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Sanna Gevert: 0582-68 60 01, sanna.gevert@edu.hallsberg.se

Kontakta ekonomiavdelningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: ekonomiavdelning@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till ekonomiavdelningen.

Kontakta ekonomiavdelningen

Telefon: 0582-68 50 00

efaktura@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till ekonomiavdelningen.

Kontakta enhetschefen för Hantverkargatan och Nytorgsgatan 74

Alen Nezirevic
Telefon: 0582-68 50 31
E-post: alen.nezirevic@hallsberg.se

Kontakta energi- och klimatrådgivaren

Mats Brengdahl
Telefon: 0581-830 47
E-post: mats.brengdahl@sb-bergslagen.se

Hallsbergs kommuns energi- och klimatrådgivare arbetar på Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta ekonomihandläggaren

Yvonne Berglund
Telefon: 0582-68 51 26
E-post: yvonne.berglund@hallsberg.se

Kontakta enhetschefen för socialpsykiatrin

Linda Carlsén Selvin
Telefon: 0582-68 50 65
E-post: linda.carlsen.selvin@hallsberg.se

Kontakta ekonomisekreteraren

Telefon: 0582-68 53 24
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Kontakta enhetschefen för LSS

Sophia Engström Lindh
Telefon: 0582-68 54 30
E-post: sophia.engstrom.lindh@hallsberg.se

Kontakta enhetschefen för hälso- och sjukvårdsenheten, enhetschefen för hälsa och förebyggande arbete

Enhetschef för legitimerade sjuksköterskor - Mathias Olaisson. Telefon: 0582-68 54 56, e-post: mathias.olaisson@hallsberg.se

Enhetschef för legitimerade arbetsterapeuter - Anette Broman. Telefon: 0582-68 54 45, e-post: anette.broman@hallsberg.se

Kontakta enhetschefen för gata, park och VA-rörnät

Hans Berglund
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: hans.berglund@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till enhetschefen.

Kontakta familjecentralen

Besöksadress: Västra Storgatan 42 i Hallsberg
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjecentralen@edu.hallsberg.se

Observera att du inte kan boka eller avboka tider för besök hos BVC, BMM och familjeteamet via e-postadressen.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjecentralen.

Kontakta familjecentralen

Besöksadress: Västra Storgatan 42 i Hallsberg
Telefon: 072-201 43 26
E-post: familjecentralen@edu.hallsberg.se

Kontakta familjerätten

Telefon

0582-68 50 00

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjerätten.

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontakta familjeteamet

Telefon

0582-68 50 00.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Ring vår föräldratelefon: 0582-68 54 00 - få stöd i din roll som förälder

Om du har utmaningar i din roll som förälder kan du ringa familjeteamets föräldratelefon och prata med en familjebehandlare. Du kan vara anonym och ditt samtal kommer inte att registreras eller journalföras.

Telefonen är öppen:
måndagar klockan 13.00–16.00
torsdagar klockan 10.00–12.00

E-post

familjeteamet@hallsberg.se

Besöksadress

Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42 i Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handäggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontakta familjeteamet

Telefon

0582-68 50 00.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Ring vår föräldratelefon: 0582-68 54 00 - få stöd i din roll som förälder

Om du har utmaningar i din roll som förälder kan du ringa familjeteamets föräldratelefon och prata med en familjebehandlare. Du kan vara anonym och ditt samtal kommer inte att registreras eller journalföras.

Telefonen är öppen:
måndagar klockan 13.00–16.00
torsdagar klockan 10.00–12.00

E-post

familjeteamet@hallsberg.se

Besöksadress

Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42 i Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontakt

Om du har frågor om aktiviteterna eller om din förening vill vara med i aktivitetskalendern.

Eyad Saleh
Telefon: 0582-68 54 08
E-post: eyad.alshaikh.saleh@hallsberg.se

Emma Gustafsson
E-post: emma.gustafsson1@hallsberg.se

Besöksadress: Skolgatan i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Folkasbo, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Tåget: 070-360 93 85

Telefon, Båten: 072-204 02 88

Rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43, emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Söderek Karlsson: 0582-68 60 00, karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Folkasboskolan

Besöksadress: Skolgatan 2 - 4 i Pålsboda
Postadress: Hallsbergs kommun, Folkasboskolan, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582- 68 60 00

Arbetslag

Förskoleklass till klass 3: 0582-68 60 18
Klass 4 - 6: 0582-68 60 16
Klass 7 - 9: 0582-68 60 05, 0582-68 60 09

Fritids

Lill-fritids: 070-229 03 18
Stor-fritids: 070-215 63 50, 070-230 34 82

Flexenheten årskurs 7-9

0582-68 50 09

Rektor

Jarmo Rajakangas: 0582-68 60 03, jarmo.rajakangas@edu.hallsberg.se

Biträdande rektor

Josefine Bygghammar: 0582-68 60 17, josefine.bygghammar@edu.hallsberg.se

Administratör

Karina Söderek Karlsson: 0582-68 60 00, karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Cajsa Persson: 0582-68 60 41, cajsa.persson@edu.hallsberg.se

Kurator

Sandra Bylin: 0582-68 60 13, sandra.bylin@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Anna-Maria Borg: 0582-68 53 88, anna-maria.borg@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Johanna Pelow: 0582-68 64 40, johanna.pelow@edu.hallsberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Matilda Tomasdotter Engholm: 0582-68 60 12, matilda.tomasdotter.engholm@edu.hallsberg.se

Fredriksbergskolan

Besöksadress: Askersundsvägen 6 i Vretstorp
Postadress: Hallsbergs kommun, Fredriksbergskolan, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 64 02

Arbetslag

Telefon: 0582-68 64 02

Fritids

Biet: 072-201 58 76
Blomman: 072-201 80 69

Rektor

Anna Gustafsson: 0582-68 64 00, anna.gustafsson@edu.hallsberg.se

Administratör

Charlotta Eriksson: 0582-68 54 52, charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Helen Wallin: 0582-68 63 21, helen.wallin@edu.hallsberg.se

Kurator

Linda Collin: 0582-68 64 04, linda.collin@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Sara Davidsson: 0582-68 60 10, sara.davidsson@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Malin Backéus: 0582-68 55 55, malin.backeus@edu.hallsberg.se

Kontakta fritidschefen

Tobias Fornbrant
Telefon: 0582-68 51 48
E-post: tobias.fornbrant@hallsberg.se

Kontakta fritidskonsulenten

Anna Björkman
Telefon: 0582-68 53 38
E-post: anna.bjorkman@hallsberg.se

Kontakta fritidskonsulenten

Anna Björkman
Telefon: 0582-68 53 38
E-post: anna.bjorkman@hallsberg.se

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Kontakt

Fredrik Brenkle, gatu- och trafikingenjör
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Madelene Engström, administratör

Telefon: 0582-68 51 41
E-post: madelene.engstrom@hallsberg.se

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Besöksadress: Trädgårdsgatan 3 - 5 i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Gläntan, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Krokodilen: 070-536 89 00

Telefon, Hajen: 070-361 20 67

Rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43, emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Söderek Karlsson: 0582-68 60 00, karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Besöksadress: Skolgatan 2 - 4 i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Gullvivan, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Gårdstrollen: 0582-68 60 86, sms: 073-057 98 84

Telefon, Skogstrollen: 0582-68 60 85, sms: 070-243 25 20

Telefon, Stubbtrollen: 0582-68 52 26, sms: 072-214 46 34

Telefon, Stentrollen: 0582-68 52 47 sms: 072-452 58 23

Rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Söderek Karlsson: 0582-68 60 00, karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Kontakta Hallsbergs bostads AB

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: hbab@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till Hallsbergs bostads AB.

Kontakta hemtjänsten

Hemtjänst Norr
Telefon, enhetschef Maj Petterson: 0582-68 55 02
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 50 76

Hemtjänst Söder
Telefon, enhetschef Lotta Eman: 0582-68 55 39
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 50 87

Hemtjänst Nord-syd
Telefon, enhetschef Limou Esplund Danesh: 0582-68 50 49
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 50 87

Hemtjänst Väster
Telefon, enhetschef Karin Knutsson: 0582-68 50 14
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 64 39

Hemtjänst Öster
Telefon, enhetschef Jannike Jansson-Hammargren: 0582-68 60 67
Telefon, hemtjänstgrupp: 0582-68 60 65

Verksamhetschef för äldreomsorg
Clary Starck, telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Besöksadress: Vintergatan 54 i Hjortkvarn

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Hjorten, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon: 070-829 43 00

Rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Söderek Karlsson: 0582-68 60 00, karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Kontakta hyresadministratören

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: hbab@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till hyresadministratören.

Kontakta handläggaren på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ida van der Zwan
Telefon: 0582-68 53 27
E-post: ida.van.der.zwan@hallsberg.se

Kontakta tillståndshandläggaren

Patrik Ehrenström Germer
Telefon: 0582-68 53 11
E-post: patrik.germer@hallsberg.se

Besöksadress: Hässlebergsvägen 11 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Hässleberg, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon: 076-114 67 71

E-post: forskolan.hassleberg@edu.hallsberg.se

Rektor Helena Finnman: 0582-68 50 04helena.finnman@edu.hallsberg.se

Kontakta individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0582-68 50 00

E-post: socialforvaltning@hallsberg.se

Besök: Västra Storgatan 6 - 8 i Hallsberg

Kontakta integrationspedagogen

Emma Gustafsson
E-post: emma.gustafsson1@hallsberg.se

Besöksadress: Transtensgatan 5 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Kompassen, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Syd Röd: 073-057 30 99, 0582-68 54 91

Nattverksamhet: 072-203 36 61, 0582-68 51 17 

Syd Blå: 070-270 58 93, 0582-68 50 41

Öst Blå: 076-114 60 32, 0582-68 52 86

Öst Röd: 070-320 95 82, 0582-68 54 86

Nord Röd: 072-203 66 59, 0582-68 51 10

Nord Blå: 070-270 68 33, 0582-68 50 42

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67,  sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Kontakta Kullängen

Enhetschef Malin Carlos, telefon: 0582-68 54 95, e-post: malin.carlos@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Nicole Rydin, telefon: 0582-68 50 16, e-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Angelica Pettersson, telefon: 0582-68 52 69, e-post: angelica.pettersson@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Eva Andersson telefon: 0582-68 50 15, e-post: eva.andersson2@hallsberg.se

Kontakta Ängen

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 5 - 7, 694 36 Hallsberg.
Telefon: 0582-68 55 14

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 88

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 50 80

Kontakta Gläntan

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 9 - 11, 694 36 Hallsberg.
Telefon: 0582-68 50 96

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 58

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 50 80

Kontakta Torpet

Besöks- och postadress: Kullängsvägen 13 - 15, 694 36 Hallsberg.
Telefon: 0582-68 50 95

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 93

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 60 50

Kontakt korttidsenheten

Enhetschef Anneli Kyngäs, telefon: 0582-68 50 94, e-post: anneli.kyngas@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Pernilla Wikander Eklund, telefon:
0582-68 52 92, e-post: pernilla.vikander.eklund@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Nicole Rydin, telefon: 0582-68 50 16, e-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Kontakta kulturavdelningen

Sara Rothstrand, kultursekreterare
Telefon: 0582-68 53 35
E-post: sara.rothstrand@hallsberg.se

Kontakta kulturavdelningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kulturavdelningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till kulturavdelningen.

Kontakta Kulturskolan

Besöksadress: Ungdomshuset Kuben, Södra Allén 26 i Hallsberg
E-post: kulturskolan@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00. Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till Kulturskolan.

Bokning och kontakt, kulturavdelningen

E-post: kulturavdelningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 53 86
Växel: 0582-68 50 00

Bokning och kontakt, fritidsavdelningen

E-post: lokalbokningar@hallsberg.se

Telefon: 0582-68 55 36.

Långängskolan

Besöksadress: Långängsvägen 2 i Hallsberg
Postadress: Hallsbergs kommun, Långängskolan, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Arbetsrum arbetslag

Arbetsrum förskoleklass: 0582- 68 50 33, 072-202 06 43
Arbetsrum arbetslag A: 0582-68 52 49, 072-452 83 80
Arbetsrum arbetslag B: 0582-68 52 54, 072-452 84 93
Arbetsrum arbetslag C: 0582-68 50 05, 072-452 84 73
Arbetsrum arbetslag praktiskt/estetiskt: 0582-68 60 97, 072-201 15 85

Fritids

Lillfritids: 0582-68 50 33, 072-202 06 43
Storfritids: 0582- 68 56 12, 072-208 28 31

Rektor

Anna-Karin Goddard: 0582-68 52 98, anna-karin.goddard@edu.hallsberg.se

Biträdande rektor

Sofia Florén: 0582-68 56 09, sofia.floren@edu.hallsberg.se

Administratör

Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Karin Svedjebro: 0582-68 52 87, karin.svedjebro@edu.hallsberg.se

Kurator

Anette Germer: 0582-68 52 79, anette.germer@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Åsa Lundberg: 0582-68 64 13, asa.lundberg@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Malin Backéus: 0582-68 55 55, malin.backeus@edu.hallsberg.se

Lärarassistent

Marina Wallin: 072-536 12 43, marina.wallin@edu.hallsberg.se

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Nadia Salehi
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Kontakta mark- och exploateringsingenjören

Nadia Salehi
Telefon: 0582-68 51 52
E-post: samhallsbyggnad@hallsberg.se

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontakta samordnare för Samordningsteamet

Ylva Viggosson
Telefon: 072-547 35 65
E-post: ylva.viggosson@kumla.se

Kontakta måltidsenheten

Carita Prim, kostchef
Telefon: 0582-68 50 71
E-post: carita.prim@hallsberg.se

Kontakta måltidsenheten

Carita Prim, kostchef
Telefon: 0582-68 50 71
E-post: carita.prim@hallsberg.se

Besöksadress: Norrgårdsgatan 3 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Norrgården, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Myran: 0582-68 54 34 och 072-201 10 56

Nyckelpigan: 0582-68 54 32 och 072-201 06 59

Humlan: 0582-68 54 36 och 073-058 23 46

Fjärilen: 0582-68 54 33 och 072-201 54 27

Rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44, jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Kontakta Nytorgsgatan 20

Besöks- och postadress: Nytorgsgatan 20, 694 33 Hallsberg

Enhetschef Anneli Kyngäs telefon: 0582-68 50 94, e-post: anneli.kyngas@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Pernilla Wikander Eklund, telefon: 0582-68 52 92, e-post: pernilla.vikander.eklund@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Nicole Rydin, telefon: 0582-68 50 16, 
e-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 51 24
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 52 33

Kontakta näringslivschefen

Magnus Larsson
Telefon: 0582-68 50 50
E-post: magnus.b.larsson@hallsberg.se

Kontakta stiftelsernas styrelse

Alf Nilsson
Ordförande i Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Telefon: 070-546 50 37
E-post: alf.nilsson_ekeberga@telia.com

Handlingarna som ligger i protokollsdokumenten kan vara ofullständiga tills det slutgiltiga beslutet har tagits. I ett ärendes tjänsteskrivelse kan du se vilken instans som tar det slutgiltiga beslutet.

Kontakta planarkitekten

Jessica Bäckman, planarkitekt
Telefon: 019-58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se

Kontakta planarkitekten

Gustav Hellund, planarkitekt
Telefon: 019-58 81 20
E-post: gustav.hellund@kumla.se

Kontakta planeringsingenjören

Hadil Asaad
Telefon: 0582-68 51 53
E-post: hadil.asaad@hallsberg.se

Kontakta projektledaren för Hallsbergsmässan

Kathrin Jakobsson
E-post: kommunikation@hallsberg.se

Kontakta korttidsenheten

Besöksadress: Kullängsvägen 1 - 3 i Hallsberg.
Telefon: 0582-68 50 56

Enhetschef Anneli Kyngäs, telefon: 0582-68 50 94, e-post: anneli.kyngas@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Pernilla Wikander Eklund, telefon: 0582-68 52 92, e-post:  pernilla.vikander.eklund@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Nicole Rydin, telefon: 0582-68 50 16, e-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Sjuksköterska, telefon: 0582- 68 51 71
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 52 33

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontakta Skoldatateket

Malin Larsson, IKT-pedagog
Telefon: 070-171 50 03
E-post: malin.e.larsson@edu.hallsberg.se

Socialjouren tar hand om akuta ärenden på kvällar och helger.
Telefonnummer: 019-21 41 05

När socialjouren har stängt ringer du SOS Alarm, telefonnummer 112

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Du får lättast kontakt med studievägledaren genom att skicka ett sms.

Matilda Engholm
Telefon: 070-576 82 82.
E-post: matilda.tomasdotter.engholm@edu.hallsberg.se

Kontakt

Birgitta Rydén, säkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef
Telefon: 0582-68 50 44
E-post: birgitta.ryden@hallsberg.se

Besöksadress: Parkgatan 6 i Vretstorp

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Sagobacken, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg

Ugglan: 073-073 62 18

Grodan: 072-200 93 43

Draken: 070-249 57 85

Trollet: 072-142 09 38

E-post: forskolan.sagobacken@edu.hallsberg.se

Rektor Ann-Christine Soting: 0582-68 62 00, ann-christine.soting@edu.hallsberg.se

Administratör Charlotta Eriksson: 0582-68 54 52, charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Sköllersta skola

Besöksadress: Sockenvägen 18 i Sköllersta
Postadress: Hallsbergs kommun, Sköllersta skola, Områdeskontoret Folkasboskolan,
694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 63 00

Arbetslag

Telefon: 0582-68 63 00

Fritids

Telefon 1: 0582-68 63 15
Telefon 2: 0582-68 63 06

Rektor

Niklas Avenstierna: 0582-68 63 07, niklas.avenstierna@edu.hallsberg.se

Administratör

Sanna Gevert: 0582-68 60 01, sanna.gevert@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Carin Ahl: 0582-68 54 09, carin.ahl@edu.hallsberg.se

Kurator

Matilda Pettersson: 0582-68 50 54, matilda.pettersson@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Erika Hörnlund: 0582-68 63 08, erika.hornlund@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Johanna Pelow: 0582-68 64 40, johanna.pelow@edu.hallsberg.se

Stocksätterskolan

Besöksadress: Norrgårdsgatan 25 i Hallsberg
Postadress: Hallsbergs kommun, Stocksätterskolan, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 54 01
Webbplats: stocksatterskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetslag

Arbetslag Ängen: 0582-68 54 16
Arbetslag Eken: 0582-68 54 59
Arbetslag Rönnen: 0582-68 54 12

Fritids

Fritids Ängen: 0582-68 54 16
Fritids Eken: 0582-68 54 15
Fritids Rönnen: 0582-68 54 14

Rektor

Veronie Lejonord: 0582-68 52 35, veronie.lejonord@edu.hallsberg.se

Biträdande rektor

Annette Botersten: annette.botersten@edu.hallsberg.se

Administratör

Nagham Alssindi: 0582-68 54 01, nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Lisa Bichis: 0582-68 51 96, lisa.bichis@edu.hallsberg.se

Kurator

David Simander: 0582-68 54 54, david.simander@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Annelie Rydberg: 0582-68 60 53, annelie.rydberg@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Olof Lyttbacka: 0582-68 53 17, olof.lyttbacka@edu.hallsberg.se

Kontakta Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se
Telefon: 0585-489 70

Sydnärkes arkivenhet är ett samarbete mellan kommuner och kommunalförbund i Sydnärke. Personalen arbetar i Lekebergs kommun.

Besöksadress: Askersundsvägen 35 i Vretstorp

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Tallbacken, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Trädet: 072-228 36 61

Telefon, Äppelblomman: 072-222 76 58

Telefon, Tallkotten: 070-280 55 97

Rektor Ann-Christine Soting: 0582-68 62 00, ann-christine.soting@edu.hallsberg.se

Administratör Charlotta Eriksson: 0582-68 54 52, charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Kontakta tekniska chefen

Niklas Hasselwander
Telefon: 0582-68 51 72
E-post: niklas.hasselwander@hallsberg.se

Vill du börja i Tåget, eller få mer information?

Då får du gärna kontakta oss! Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakt. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkurator eller personal på Socialtjänsten.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Transtenskolan

Besöksadress: Transtensgatan 27 i Hallsberg.
Postadress: Hallsbergs kommun, Transtenskolan, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 53 05

Arbetslag

Arbetslag 1: 0582-68 51 73
Arbetslag 2: 0582-68 53 16
Arbetslag 3: 0582-68 52 59
Arbetslag 4: 0582-68 52 15

Rektor

Stephan Wanström: 0582-68 52 68, stephan.wanstrom@edu.hallsberg.se

Biträdande rektor

Joacim Carlsson: 0582-68 57 29, joacim.karlsson@edu.hallsberg.se

Administratör

Elisabeth Hammar Hult: 0582-68 53 05, elisabethhammar.hult@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Katarina Vallin: 0582-68 52 61, katarina.vallin@edu.hallsberg.se

Kurator

Anna-Karin Ottosson: 0582-68 52 94, anna-karin.ottosson@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Anna Bernström: 0582-68 55 03, anna.bernstrom@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Olof Lyttbacka: 0582-68 53 17, olof.lyttbacka@edu.hallsberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Matilda Tomasdotter Engholm: 0582-68 60 12, matilda.tomasdotter.engholm@edu.hallsberg.se

Socialpedagog

Ida Van Der Zwan: 0582-68 57 27, ida.van.der.zwan@edu.hallsberg.se

Besöksadress: Rättarevägen 7 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Tranängen, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon: 072-208 00 55

Rektor Helena Finnman: 0582-68 50 04helena.finnman@edu.hallsberg.se

Administratör Nagham Alssindi: 0582-68 54 01, nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

Besöksadress: Sodomvägen 11 i Sköllersta

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Treudden, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Stubben: 070-783 31 00

Telefon, Stenen: 072-202 44 48

Telefon, Skogen: 070-323 64 77

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67, sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Sanna Gevert: 0582-68 60 01, sanna.gevert@edu.hallsberg.se

Kontakta taxe- och avgiftsnämnden

Telefonnummer till din kommuns handläggare

Handläggarnas telefontider är vardagar klockan 08.30 - 10.00.

Askersund: 0582-68 52 80

Degerfors: 0582-68 52 81

Hallsberg: 0582-68 54 84

Kumla: 0582-68 51 12

Laxå: 0582-68 60 69

Lekeberg: 0582-68 60 68

Vingåker: 0582-68 60 89

Övriga kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se
Post: Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg.

Om taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Vingåker.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Personalen arbetar i Hallsberg.

Kontakt för frågor om ferie

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Telefon: 0582-68 54 77
E-post: ferie@hallsberg.se
Besök: Kraftvärmegatan 3 i Hallsberg.

Hitta AMI på karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor om ferie

Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Telefon: 0582-68 54 77
E-post: ferie@hallsberg.se
Besök: Kraftvärmegatan 3 i Hallsberg.

Hitta AMI på karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta VA-chefen

Peter Lidberg
Telefon: 0582-68 55 23
E-post: peter.lidberg@hallsberg.se

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontakta VA-samordnaren

Tony Rimmi
Telefon: 0582-68 51 94
E-post: tony.rimmi@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till VA-samordnaren.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Besöksadress: Bondevägen 1 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Vibytorp, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon: 070-387 64 95

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Kontakta vigselförrättarna

Christina Johansson (S)
Telefon: 076-320 24 38
E-post: christina.ingrid.johansson@hallsberg.se

Inga-Britt Ritzman (S)
Telefon: 072-536 91 11
E-post: inga-britt.ritzman@hallsberg.se

Lars Billström (S)
Telefon: 070-592 90 32
E-post: lars.billstrom@hallsberg.se

Magnus Andersson (S)
Telefon: 0582-68 52 50
E-post: magnus.andersson@hallsberg.se

Mariette Gustafsson
Telefon: 073-953 01 27
E-post: mariette.gustafsson@outlook.com

Niklas Tiedermann
Telefon: 070-240 93 15
E-post: niklas.tiedermann@regionorebrolan.se

Tomas Wetterberg (V)
Telefon: 070-217 82 22
E-post: tomas.wetterberg@outlook.com

Ulrika Björklund (M)
Telefon: 073-983 06 38
E-post: ulrika.bjorklund@hallsberg.se

Kontakta väntjänsten

Telefon: 0582-68 55 00
E-post: vantjansten.hallsberg@gmail.com

Vi kan kontaktas måndag-torsdag klockan 09.00 - 11.00. Ring i god tid om du har någon tid att passa, så att telefonisten hinner skaffa lämpligt sällskap. Övrig tid finns telefonsvarare där det går bra att prata in ett meddelande.

Kontakta Werners backe

Besöks- och postadress: Werners väg 6, 694 35 Hallsberg
Avdelning 1, telefon: 0582-68 50 68
Avdelning 2, telefon: 0582-68 50 67

Enhetschef Malin Carlos, telefon: 0582- 68 54 95, e-post: malin.carlos@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Angelica Pettersson, telefon: 0582-68 52 69, e-post: angelica.pettersson@hallsberg.se

Biträdande enhetschef Eva Andersson, telefon: 0582-68 50 15, e-post: eva.andersson2@hallsberg.se

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 51 24
Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 53 82

Besöksadress: Nytorgsgatan 29 i Hallsberg

Besöksadress avdelning Lila: Hässlebergsvägen 11 i Hallsberg

Leveransadress: Nytorgsgatan 31 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Äppellunden, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Lime: 072-237 42 46

Telefon, Röd: 072-204 83 67

Telefon, Orange: 070-174 88 81

Telefon, Grön: 070-257 85 98

Telefon, Guld: 072-039 64 36

Telefon, Blå: 072-203 65 41

Telefon, Gul: 072-203 67 07

Telefon, Turkos: 072-203 24 11

Telefon, Lila: 076-114 67 71

Rektor Helena Finnman: 0582-68 50 04helena.finnman@edu.hallsberg.se

Rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Administratör Nagham Alssindi: 0582-68 54 01, nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

Kontakta öppenvården Stegen

Besöksadress

Västra Storgatan 42, 694 30 Hallsberg

Telefon

Telefon: 0582-68 51 79

E-post

stegen@hallsberg.se

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontakta öppenvården Stegen

Besöksadress

Västra Storgatan 42, 694 30 Hallsberg

Telefon

Telefon: 0582-68 51 79

E-post

stegen@hallsberg.se

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Besöksadress: Lönngatan 9 i Östansjö

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Östansjö, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Stjärnan: 072-522 92 56

Telefon, Raketen: 072-513 51 87

Telefon, Regnbågen: 072-208 92 50

Telefon, Solen: 072-208 24 73

Rektor Ann-Christine Soting: 0582-68 62 00, ann‑christine.soting@edu.hallsberg.se

Administratör Charlotta Eriksson: 0582-68 54 52, charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Östansjö skola

Besöksadress: Krallgatan 5 i Östansjö.
Postadress: Hallsbergs kommun, Östansjö skola, Områdeskontoret Transtenskolan,
694 80 Hallsberg

Arbetslag

Personalrum: 0582-68 62 03
Arbetslag Galaxen: 0582-68 62 12

Fritids

Telefon: 070-273 42 40

Rektor

Anna Gustafsson: 0582-68 64 00, anna.gustafsson@edu.hallsberg.se

Administratör

Charlotta Eriksson: 0582-68 54 52. charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Helen Wallin: 0582-68 63 21, helen.wallin@edu.hallsberg.se

Kurator

Linda Collin: 0582-68 64 04, linda.collin@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Sara Davidsson: 0582-68 60 10, sara.davidsson@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Malin Backéus: 0582-68 55 55, malin.backeus@edu.hallsberg.se

Kontakta projektledaren för VA Tisaren

Suzana Madzo
Telefon: 010-722 77 32
E-post: mats.johansson@hallsberg.se

Besöksadress: Viby by församlingshemmet 143 i Vretstorp

Postadress:
Viby I Ur och Skur
Viby by församlingshemmet 143
694 95 Vretstorp

Telefon: 073-519 20 56

Rektor Frida Carlsson: frida.carlsson2@svenskakyrkan.se

Kontakta koststrategen

Christian Björk

Telefon: 0582-68 51 34

E-post: christian.bjork@hallsberg.se

Besöksadress: Samsalagatan 1 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Åkerön, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon Ettan: 070-232 93 50

Telefon Tvåan: 072-217 27 51

Telefon Trean: 070-233 48 30

Telefon Fyran: 072-220 75 38

Telefon Femman: 072-208 12 74

Telefon Sexan: 070-231 96 90

Telefon Sjuan: 072-208 00 55

Telefon Åttan: 070-576 25 38

Rektor Helena Finnman: 0582-68 50 04, helena.finnman@edu.hallsberg.se

Rektor Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44, jessica.bengtsson@edu.hallsberg.se

Administratör Elisabeth Hammar Hult: 0582-68 53 05, elisabethhammar.hult@edu.hallsberg.se

Kontakta arbetsterapeuterna

Sköllergården
Telefon: 0582-68 53 82

Esslatorp
Telefon: 0582-68 56 50

Blomsterängen
Telefon: 0582-68 52 33
Telefon: 0582-68 56 50

Korttidsenheten
Telefon: 0582-68 52 45

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.