Vigsel

Boka borgerlig vigselförrättare. Läs om vad ni behöver tänka på innan vigseln.

Ni kan ha en borgerlig vigsel i kommunhuset eller annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Den borgerliga vigseln är en kort ceremoni som är rättsligt bindande. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och kommunen underrättar Skatteverket om vigseln.

Om ni vill att vigseln ska vara på annan plats än kommunhuset ansvarar ni själva för att ordna en lokal.

Boka vigselförrättare

Ni bokar borgerlig vigsel genom att ta kontakt med en av kommunens vigselförrättare.

Christina Johansson (S)
Telefon: 076-320 24 38
E-post: christina.ingrid.johansson@hallsberg.se

Inga-Britt Ritzman (S)
Telefon: 072-536 91 11
E-post: inga-britt.ritzman@hallsberg.se

Lars Billström (S)
Telefon: 070-592 90 32
E-post: lars.billstrom@hallsberg.se

Magnus Andersson (S)
E-post: magnus.andersson@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 52 50
Mobiltelefon: 070-216 27 29

Niklas Tiedermann
Telefon: 070-240 93 15
E-post: niklas.tiedermann@regionorebrolan.se

Tomas Wetterberg (V)
Telefon: 070-217 82 22
E-post: tomas.wetterberg@hallsberg.se

Att tänka på inför vigseln

Hindersprövning

Före vigseln ska en ansökan om hindersprövning göras hos Skatteverket.

Blankett för hindersprövning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om hindersprövningen blir godkänd får ni ett intyg om hindersprövning för vigsel. Intyget kan lämnas till vigselförrättaren efter överenskommen tid.

Två vittnen ska närvara

Två vittnen ska vara med vid vigseln. Båda vittnena måste vara 18 år eller äldre. Vittnenas namn och adresser lämnas samtidigt som hindersprövningsintyget.

Om ni inte har egna vittnen kan personal på kommunstyrelseförvaltningen vara vittnen.