Vigsel

Boka borgerlig vigselförrättare. Läs om vad ni behöver göra innan vigseln.

Den borgerliga vigseln är en kort ceremoni som är rättsligt bindande. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Kommunen underrättar Skatteverket om vigseln.

Ni kan ha en borgerlig vigsel i kommunhuset. Ni kan också ha vigseln på en annan plats om ni kommer överens med vigselförrättaren om det. Om ni vill att vigseln ska vara på annan plats än kommunhuset ansvarar ni själva för att ordna en lokal.

Innan vigseln

Ansök om hindersprövning hos Skatteverket. Om hindersprövningen blir godkänd får ni ett intyg om hindersprövning från Skatteverket.

Om hindersprövning på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utse två vittnen som ska vara med vid vigseln. Vittnena måste vara 18 år eller äldre. Om ni inte har egna vittnen kan personal på kommunstyrelseförvaltningen vara vittnen.

Lämna intyget och vittnenas kontaktuppgifter till er vigselförrättare. Ni ska lämna intyget om hindersprövning och vittnenas namn och adresser till er vigselförrättare.

Boka vigselförrättare

Ni bokar borgerlig vigsel genom att ta kontakt med en av kommunens vigselförrättare.

Kontakta vigselförrättarna

Christina Johansson (S)
Telefon: 076-320 24 38
E-post: christina.ingrid.johansson@hallsberg.se

Inga-Britt Ritzman (S)
Telefon: 072-536 91 11
E-post: inga-britt.ritzman@hallsberg.se

Lars Billström (S)
Telefon: 070-592 90 32
E-post: lars.billstrom@hallsberg.se

Magnus Andersson (S)
Telefon: 0582-68 52 50
E-post: magnus.andersson@hallsberg.se

Mariette Gustafsson
Telefon: 073-953 01 27
E-post: mariette.gustafsson@outlook.com

Niklas Tiedermann
Telefon: 070-240 93 15
E-post: niklas.tiedermann@regionorebrolan.se

Tomas Wetterberg (V)
Telefon: 070-217 82 22
E-post: tomas.wetterberg@hallsberg.se

Ulrika Björklund (M)
Telefon: 073-983 06 38
E-post: ulrika.bjorklund@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.