Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där du och ditt barn ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap. Du kan också få råd och stöd i olika frågor.

Mer information om familjecentralen.

Kurser och grupper

Kommunen erbjuder kurser för dig som är förälder. Det finns kurser både för dig med yngre och äldre barn.

Kommunen har även stödgrupper för barn och unga.

ABC och ABC tonår - föräldrakurser

Just nu finns ingen aktuell kurs.

ABC, för dig med barn 3 - 12 år

Fokus i denna kurs är att stärka relationen mellan barn och föräldrar samt att som förälder hantera olika utmanande och vardagliga situationer.

Teman som tas upp är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider

Kursen är 4 tillfällen.

ABC tonår, för dig med barn 13 - 18 år

Kursens fokus är att stärka relationen mellan dig som vuxen och din tonåring. Teman är bland annat: Att vara tonårsförälder, lyssna och kommunicera, hantera utmanande situationer och må bra i familjen.

Kursen är 4 tillfällen.

Anmälan

Du anmäler intresse till familjeteamet. Mejla familjeteamet@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00. Numret går till kommunens kontaktcenter, be att få prata med familjeteamet.

Trygghetscirkeln - föräldrakurs

Just nu finns ingen aktuell kurs.

Trygghetscirkeln fokuserar på relationen mellan barn och förälder. Kursen riktar sig till dig som har barn 0 - 18 år. Vi pratar om hur du som förälder kan hjälpa ditt barn genom starka känslor och barnets olika behov.

Kursen är 6 tillfällen.

Anmälan

Du anmäler intresse till familjeteamet.

Kontaktuppgifter till familjeteamet

Barn i föräldrars fokus (BiFF)

BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) riktar sig till separerade föräldrar med barn 0-18 år som är i konflikt. Barn påverkas av föräldrars konflikter, och fokus i kursen är därför hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt. Kursen är tre tillfällen.

Barn som är 7 - 12 år kan vara med i stödgruppen Hanna och Theo.

Tid och plats

Kurserna hålls i familjeteamets lokaler på Västra Storgatan 42 i Hallsberg.

Separerade föräldrar går i olika grupper, antingen grupp 1 eller grupp 2. Gruppledare ansvarar för att dela in föräldrarna i de olika grupperna efter anmälan.

Du som förälder kan delta även om den andra föräldern inte vill.

Barn deltar i Hanna och Theo vid alla 6 tillfällen.

Grupp 1: tisdagen den 29 november 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 6 december 17.00 - 19.00

Grupp 1: onsdagen den 14 december 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 10 januari 17.00 - 19.00

Grupp 1: tisdagen den 17 januari 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 24 januari 17.00 - 19.00

Tiderna för barngrupperna kan komma att behöva ändras utifrån ålder och mognad på de deltagare som anmälts till grupperna.

Anmäl dig senast den 31 oktober

Om du vill delta ska du anmäla ditt intresse senast måndagen den 31 oktober. Du anmäler dig genom att ringa till familjerätten.

Kontaktuppgifter till familjerätten

När du anmält er kommer den som är ansvarig för grupperna att höra av sig för ett kort samtal.

Du kan också ringa familjerätten om du har frågor om kursen.

Hanna och Theo - grupp för dig med föräldrar som är separerade och är i konflikt.

Hanna och Theo är stödgrupper för dig som har separerade föräldrar som är i konflikt. Du kan vara med i Hanna och Theo om du är 7 - 12 år.

Du som är förälder kan gå föräldrakursen Barn i föräldrars fokus (BiFF) samtidigt, men det är inte ett krav.

Information om kommande kurs

Du anmäler intresse för gruppen genom att ringa till familjerätten.

Kontaktuppgifter till familjerätten

Tåget - för barn och unga som känner en vuxen med beroende eller psykiatriska problem

Tågets stödgrupper är till för dig som har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem.

Om du vill börja i Tåget eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakten. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkuratorn eller personalen på socialtjänsten.

Minigruppen

För barn som är cirka 5 - 7 år. I gruppen träffar barnet andra barn med liknande erfarenheter.

Barngruppen

För dig som är 8 - 12 år gammal. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Ungdomsgruppen

För dig som är 13 - 18 år. I gruppen får du prata om saker du upplever eller har upplevt. Du får också träffa andra som har varit eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk och beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Anmälan

Du anmäler intresse till familjeteamet.

Kontaktuppgifter till familjeteamet

Samtal

Kommunen erbjuder råd och stöd genom olika typer av samtal. Det kan handla om samtal där hela familjen är med eller där ni föräldrar hittar samarbetsformer.

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder fem råd och stödsamtal till alla föräldrar med barn 0 - 18 år i Hallsbergs kommun. Du som är förälder kan få egna stödsamtal. Hela familjen kan också vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation görs. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Om du vill ha ett råd- och stödsamtal, kontakta familjeteamet.

Kontaktuppgifter till familjeteamet

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan ni som föräldrar hitta former för att lösa umgänge, vårdnad och boende för era barn. Ni gör det på ett frivilligt och gemensamt sätt. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtal

  • bygger på att ni båda föräldrar vill medverka
  • ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus
  • registreras och journalförs inte.

Ansök om samarbetssamtal

Du anmäler intresse för gruppen genom att ringa till familjerätten.

Kontaktuppgifter till familjerätten

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten.

Individuellt familjestöd är stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Individuellt familjestöd är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Du träffar en familjestödjare som arbetar utifrån barnperspektiv. Familjebehandlaren fokuserar på att stärka dig som förälder och det som fungerar i familjen. Du får stöd i att hantera ditt beteende, ditt föräldraskap och de svårigheter du möter i din familj. 

Ansök om individuellt familjestöd

Ring kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00. Be att få prata med någon på socialtjänsten.

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i relationen till din partner eller familj kan du kontakta familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra verksamheter

Familjeteamet

Familjeteamet kan ge stöd till dig och din familj. De erbjuder föräldrakurser, stödgrupper för barn och unga och olika typer av samtal.

Om hela din familj eller någon i den behöver stöd kan du vända dig till familjeteamet. I vissa fall behöver du få stödet beviljat av socialtjänsten.

Vi vill få till bra samtal. Alla i familjen ska få göra sina röster hörda och alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Kontakta familjeteamet

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se
Besök: Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Familjerätten

Kommunens familjerättssekreterare kan ge dig information om frågor som gäller

  • vårdnad
  • boende
  • umgänge.

Ring kommunens kontaktcenter. Be att får prata med familjerätten.

Kontakta familjerätten

Telefon: 0582-68 50 00

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjerätten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.