Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Familjeteamet

Familjeteamet kan ge stöd till dig och din familj. De erbjuder föräldrakurser, stödgrupper för barn och unga och olika typer av samtal.

Mer information om familjeteamet.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där barn och vuxna ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap. Man kan också få råd och stöd i olika frågor.

Mer information om familjecentralen.

Familjerätt

Du kan få information om frågor kring vårdnad, boende och umgänge av familjerättssekreterare. Ring kommunens kontaktcenter så kopplar de dig vidare till rätt person.

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan ni som föräldrar hitta former för att lösa umgänge, vårdnad och boende för era barn. Ni gör det på ett frivilligt och gemensamt sätt. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtal

  • bygger på att ni båda föräldrar vill medverka
  • ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus
  • registreras och journalförs inte.

Ansök om samarbetssamtal

För att få komma på samarbetssamtal behöver du kontakta en familjerättssekreterare. Ring kommunens kontaktcenter så kopplar de dig vidare till rätt person.

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i relationen till din partner eller familj kan du kontakta familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.