Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Socialtjänsten

I socialtjänsten arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Om socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om socialtjänsten på andra språk än svenska

Socialtjänsten arbetar för barns bästa – information för föräldrar.

Albanska

Bordi Kombëtar për Shëndetin dhe Mirëqenien punon për më të mirën e fëmijëve – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Albanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Amhariska

ብሄራዊ የጤና እና የደሕንነት ቦርድ ለልጆች ጥቅም ይሰራል፡፡ – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Amhariska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arabiska

تعمل الخدمة الاجتماعية السويدية من أجل مصلحة الأطفال – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dari

هیئت ملی صحی ورفاه و آسایش به نفع اطفال کار میکنند. – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Dari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engelska

The Swedish social services work for the best interests of children – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finska

Sosiaalipalvelu tekee työtä lasten parhaaksi – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Franska

Les services sociaux travaillent dans l’intérêt des enfants – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Franska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurmanji

Serwîsa Sosyalê ji bo qenciya zarokan dixebiten – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Kurmanji Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Persiska

خدمات تأمین اجتماعی برای زندگی بھتر کودکان فعالیت میکند – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Persiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polska

Opieka społeczna działa dla dobra dzieci – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Polska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ryska

Социальная служба работает в интересах детей – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Ryska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Somaliska

Xafiiska adeega bulshada shaqada ay qabtaan waa wixii carruurta u wanaagsan – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Somaliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorani

دهستهی تهندروستی وچاودێری نیشتیمانی لهپێناو بهرژهوهندی مندااڵن کاردهکات. – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Sorani Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spanska

El Servicio Social trabaja por el interés superior del niño – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Spanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tigrinska

ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን ንረብሓ ህጻናት ይሰርሕ። – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Tigrinska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Turkiska

Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu çocuklar için en iyisini yapmaya çabalamaktadır – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Turkiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ukrainska

Соціальна служба працює в найкращих інтересах дітей – Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjeteamet

Familjeteamet kan ge stöd till dig och din familj. De erbjuder föräldrakurser, stödgrupper för barn och unga och olika typer av samtal.

Se vilka kurser och grupper kommunen erbjuder

Om hela din familj eller någon i den behöver stöd kan du vända dig till familjeteamet. I vissa fall behöver du få stödet beviljat av socialtjänsten.

Vi vill få till bra samtal. Alla i familjen ska få göra sina röster hörda och alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Ring vår föräldratelefon: 0582-68 54 00
- få stöd i din roll som förälder

Om du har utmaningar i din roll som förälder kan du ringa familjeteamets föräldratelefon och prata med en familjebehandlare.

Du kan vara anonym och ditt samtal kommer inte att registreras eller journalföras.

Telefonen är öppen:
måndagar klockan 13.00–16.00
torsdagar klockan 10.00–12.00

Kontakta familjeteamet

Telefon

0582-68 50 00.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Ring vår föräldratelefon: 0582-68 54 00 - få stöd i din roll som förälder

Om du har utmaningar i din roll som förälder kan du ringa familjeteamets föräldratelefon och prata med en familjebehandlare. Du kan vara anonym och ditt samtal kommer inte att registreras eller journalföras.

Telefonen är öppen:
måndagar klockan 13.00–16.00
torsdagar klockan 10.00–12.00

E-post

familjeteamet@hallsberg.se

Besöksadress

Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42 i Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kurser och grupper

Kommunen erbjuder kurser för dig som är förälder. Det finns kurser både för dig med yngre och äldre barn.

Kommunen har även stödgrupper för barn och unga.

ABC - föräldragrupper

Fokus i grupperna ABC (alla barn i centrum) är att stärka relationen mellan dig och ditt barn samt att du som förälder ska kunna hantera olika utmanande och vardagliga situationer. Teman som tas upp är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

ABC, för dig med barn 0 - 2 år

Grupp hösten 2023:

Datum: 14, 21 och 28 september, 5 oktober.

Tid: 10.30 - 12.00

Plats: Öppna förskolan på Familjecentralen på Västra Storgatan 42 i Hallsberg.

Anmälan: Du anmäler dig genom att kontakta familjeteamet

ABC, för dig med barn 3 -12 år

Grupp hösten 2023:

Datum : 17 och 31 oktober, 14 och 28 november.

Tid: 13.30 - 16.00

Plats: Familjecentralen på Västra Storgatan 42 i Hallsberg, tredje våningen.

Anmälan: Du anmäler dig genom att kontakta familjeteamet

Filmens innehåll som text: Du har världens bästa barn. Ibland är det svårt att vara världens bästa förälder. Det tycker de flesta. Gå med i en ABC-föräldragrupp. www.allabarnicentrum.se.

Folder om ABC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn i föräldrars fokus (BiFF)

Just nu finns ingen aktuell kurs.

BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) riktar sig till separerade föräldrar med barn 0-18 år som är i konflikt. Barn påverkas av föräldrars konflikter, och fokus i kursen är därför hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt. Kursen är tre tillfällen.

Barn som är 7 - 12 år kan vara med i stödgruppen Hanna och Theo.

Hanna och Theo - grupp för dig med föräldrar som är separerade och är i konflikt.

Hanna och Theo är stödgrupper för dig som har separerade föräldrar som är i konflikt. Du kan vara med i Hanna och Theo om du är 7 - 12 år.

Du som är förälder kan gå föräldrakursen Barn i föräldrars fokus (BiFF) samtidigt, men det är inte ett krav.

Information om kommande kurs

Du anmäler intresse för gruppen genom att ringa till familjerätten.

Kontaktuppgifter till familjerätten

Tåget - för barn och unga som känner en vuxen med beroende eller psykiatriska problem

Tågets stödgrupper är till för dig som har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem.

Om du vill börja i Tåget eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakten. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkuratorn eller personalen på socialtjänsten.

Minigruppen

För barn som är cirka 5 - 7 år. I gruppen träffar barnet andra barn med liknande erfarenheter.

Barngruppen

För dig som är 8 - 12 år gammal. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Ungdomsgruppen

För dig som är 13 - 18 år. I gruppen får du prata om saker du upplever eller har upplevt. Du får också träffa andra som har varit eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk och beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Anmälan

Du anmäler intresse till familjeteamet.

Kontaktuppgifter till familjeteamet

Samtal

Kommunen erbjuder råd och stöd genom olika typer av samtal. Det kan handla om samtal där hela familjen är med eller där ni föräldrar hittar samarbetsformer.

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder fem råd och stödsamtal till alla föräldrar med barn 0 - 18 år i Hallsbergs kommun. Du som är förälder kan få egna stödsamtal. Hela familjen kan också vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation görs. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Om du vill ha ett råd- och stödsamtal, kontakta familjeteamet.

Kontaktuppgifter till familjeteamet

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan ni som föräldrar hitta former för att lösa umgänge, vårdnad och boende för era barn. Ni gör det på ett frivilligt och gemensamt sätt. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtal

  • bygger på att ni båda föräldrar vill medverka
  • ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus
  • registreras och journalförs inte.

Ansök om samarbetssamtal

Du anmäler intresse för gruppen genom att ringa till familjerätten.

Kontaktuppgifter till familjerätten

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten.

Individuellt familjestöd är stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Individuellt familjestöd är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Du träffar en familjestödjare som arbetar utifrån barnperspektiv. Familjebehandlaren fokuserar på att stärka dig som förälder och det som fungerar i familjen. Du får stöd i att hantera ditt beteende, ditt föräldraskap och de svårigheter du möter i din familj. 

Ansök om individuellt familjestöd

Ring kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00. Be att få prata med någon på socialtjänsten.

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i relationen till din partner eller familj kan du kontakta familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där du och ditt barn ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap. Du kan också få råd och stöd i olika frågor.

Mer information om familjecentralen.

Familjerätten

Kommunens familjerättssekreterare kan ge dig information om frågor som gäller

  • vårdnad
  • boende
  • umgänge.

Ring kommunens kontaktcenter. Be att få prata med familjerätten.

Kontakta familjerätten

Telefon

0582-68 50 00

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjerätten.

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.