Barn i föräldrars fokus (BiFF) och Hanna och Theo

Läs om kursen BiFF som riktar sig till separerade föräldrar i konflikt. Och stödgruppen Hanna och Theo som riktar sig till dig med föräldrar som är separerade och i konflikt.

BIFF är en föräldrakurs som riktar sig till separerade föräldrar i konflikt.

Barn påverkas av föräldrars konflikter, och fokus i kursen är därför hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt. Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn? - Det är frågan som BIFF tar avstamp i.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens. Grupperna är blandande med både pappor och mammor. Du som förälder går inte i samma grupp som ditt barns andra förälder.

Kursens innehåll bygger på:

  • Anknytningsteori
  • Kommunikationsteorier
  • FN:s barnkonvention
  • Barns behov i centrum (BBIC)

När du går BIFF kan du också anmäla ditt barn som är mellan 7 och 17 år till barngruppen Hanna och Theo.

Hanna och Theo är ett samtalsmaterial framtaget av Rädda Barnen. Det riktar sig till barn till separerade föräldrar som är i konflikt med varandra. I gruppen får barnen möjlighet att prata och reflektera kring sin situation.

Materialet består av 11 kapitel med berättelser om Hanna och Theo och tillhörande arbetsblad och lekar.

Tillfällen våren 2024

Både kursen och gruppen är kostnadsfri. Det bjuds på fika..

BIFF

Antal tillfällen: 3.

Startdatum: Torsdagen den 18 april

Tid: 17.00 - 19.00

Plats: Familjecentralen, ingång A. Västra Storgatan 42 i Hallsberg.

Hanna och Theo

Antal tillfällen: 6.

Startdatum: Torsdagen den 18 april

Tid: 17.00 - 19.00

Plats: Familjecentralen, öppna förskolans lokal. Västra Storgatan 42 i Hallsberg.

Anmälan till grupperna - Anmäl dig senast 11 april

BIFF

Kontakta Hassan Sabri eller Lotta Hallqvist genom att ringa till kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00

Hanna och Theo

Kontakta Sean Salvador eller Kristin Saga Anfinsen genom att ringa till kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.