Fastställa faderskap och föräldraskap

Bekräfta faderskap och föräldraskapet när ni får ett barn och ni inte är gifta. Syftet är att försäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv samt rätten till båda sina föräldrar.

Om du är ogift och föder ett barn ska du bekräfta vem som är den andra föräldern. Det gäller också om ni är två kvinnor som får barn tillsammans genom assisterad befruktning som skett inom svensk sjukvård.

Bekräftelsen kan upprättas före barnets födelse, i annat fall kontaktas du som mamma när barnet är fött.

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Bekräfta faderskap/föräldraskap

  1. Familjerättsenheten får information från Skatteverket när barnet är fött.
  2. De skickar ett brev till adressen där du som mamma är folkbokförd, där ni som föräldrar uppmanas kontakta familjerättsenheten för att boka tid för ett besök för att utreda/bekräfta faderskapet. Till besöket ska ni ta med giltig legitimation.
  3. När ni som föräldrar har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgiften till Skatteverket som registrerar fadern/föräldern.

I de fall det är osäkert vem som är far till barnet, gör familjerättsenheten en vidare utredning, där man till exempel gör ett DNA-test.

Kontakt

Ida van der Zwan, handläggare

Telefon: 0582-68 53 27

E-post: ida.van.der.zwan@hallsberg.se