Fastställa faderskap och föräldraskap

Se hur det går till att bekräfta faderskap eller föräldraskap och vem som behöver göra det.

Om du är ogift och föder ett barn ska du bekräfta vem som är den andra föräldern. Det gäller också om ni är två kvinnor som får barn tillsammans genom assisterad befruktning som skett inom svensk sjukvård.

Bekräftelsen kan göras före barnets födelse. Om det inte gjorts kontaktas du som är mamma när barnet är fött. I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Syftet är att försäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv samt rätten till båda sina föräldrar.

Så går det till att bekräfta faderskap eller föräldraskap

  1. Familjerättsenheten får information från Skatteverket när barnet är fött.
  2. Du som är mamma får ett brev skickat till adressen där du är folkbokförd. I brevet uppmanas ni som är föräldrar att kontakta familjerättsenheten för att boka tid för ett besök för att utreda eller bekräfta faderskapet. Till besöket ska ni ta med giltig legitimation.
  3. När ni som föräldrar har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgiften till Skatteverket som registrerar fadern eller föräldern.

I de fall det är osäkert vem som är far till barnet gör familjerättsenheten en vidare utredning. I den gör man till exempel ett DNA-test.

Kontakta handläggaren på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ida van der Zwan
Telefon: 0582-68 53 27
E-post: ida.van.der.zwan@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.