Fastställa faderskap och föräldraskap

Se hur det går till att bekräfta faderskap eller föräldraskap och vem som behöver göra det.

Om du är ogift och föder ett barn ska du bekräfta vem som är den andra föräldern.

Bekräftelsen kan göras innan barnet föds. Du kontaktar då föräldraskapshandläggaren på social- och arbetsmarknadsförvaltningen genom att ringa till kommunens kontaktcenter.

Om det inte gjorts kontaktas du som är mamma när barnet är fött. 

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

Syftet är att försäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv samt rätten till båda sina föräldrar. Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldiga enligt lag att hjälpa till med detta.

I de fall det är osäkert vem som är far till barnet gör familjerättsenheten en vidare utredning. I den gör man till exempel ett DNA-test.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.