Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Kontakta kommunen om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa. Du får vara anonym.

Om du är orolig att ett barn eller ungdom far illa kan du kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens individ- och familjeomsorg för rådgivning eller anmälan. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.

Vi gör därefter en bedömning om vi ska gå vidare och göra en utredning. Det är därför viktigt att våga anmäla även om du är osäker. Vi går bara vidare om det finns anledning till oro.

Om du arbetar i en verksamhet som rör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa på något sätt.

När du gör din anmälan kan du vara anonym. Du behöver alltså inte berätta vem du är.

Gör en anmälan

Anmälan via telefon

Du kan göra din anmälan genom att ringa kommunens kontaktcenter som kopplar dig till rätt person.

Socialjouren

Socialjouren ger dig hjälp med akuta sociala frågor på kvällar, nätter och helger.

Telefon: 019-14 93 50.

När socialjouren har stängt kan du vid akuta situationer/händelser nå personal i beredskap via SOS Alarm med telefonnumret 112. 

Anmälan via post

Du kan skicka brev till:

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjeomsorg
Västra Storgatan 6-8
694 80 Hallsberg