Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Se hur du kan anmäla eller få råd. Se vart du ska vända dig om ditt ärende är akut.

Anmälan när det är akut

Socialjouren tar hand om akuta ärenden på kvällar, nätter och helger.
Telefonnummer: 019-21 41 05

När socialjouren har stängt kan du ringa SOS Alarm, telefonnummer 112

Om du är orolig att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta kommunen. Du kan göra en anmälan eller få råd.

När du gör din anmälan kan du vara anonym. Du behöver alltså inte berätta vem du är.

Om du arbetar med barn och ungdomar är du skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Då kan du inte vara anonym.

Du kan anmäla genom att ringa eller skicka brev. När vi fått din anmälan gör vi en bedömning om vi ska gå vidare och göra en utredning.

Det är viktigt att våga anmäla även om du är osäker. Vi går bara vidare om det finns anledning till oro.

Gör en anmälan

Du kan göra en anmälan genom att ringa till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig till social- och arbetsmarknadsförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Du kan också skicka brev till:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg
694 80 Hallsberg

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.