Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Se hur du kan anmäla eller få råd. Se vart du ska vända dig om ditt ärende är akut.

Anmälan när det är akut

Socialjouren tar hand om akuta ärenden på kvällar, nätter och helger. Telefonnummer: 019-14 93 50.

När socialjouren har stängt kan du vid akuta situationer nå personal i beredskap genom SOS Alarm, telefonnummer 112. 

Om du är orolig att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens individ- och familjeomsorg för rådgivning eller anmälan. Du kan ringa eller skicka brev.

När du gör din anmälan kan du vara anonym. Du behöver alltså inte berätta vem du är.

Om du arbetar i en verksamhet som rör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa på något sätt.

När vi fått din anmälan gör vi en bedömning om vi ska gå vidare och göra en utredning. Det är därför viktigt att våga anmäla även om du är osäker. Vi går bara vidare om det finns anledning till oro.

Gör en anmälan

Ring kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0582-68 50 00. De kopplar dig till rätt person.

Skicka brev till:

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjeomsorg
Västra Storgatan 6-8
694 80 Hallsberg