Artikeln publicerades 3 juni 2024

Tematräffar om att vara anhörig till föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning

Anhörigcafé med föreläsningar för dig med åldrande föräldrar i Hallsbergs kommun.

Att vara "ett vuxet barn" och ha åldrande föräldrar med kognitiv svikt, är vanligare än du tror. Ett vårdbehov kan ha uppstått efter att föräldern drabbats av en stroke eller fått demensdiagnos.

I samband med träffarna bjuds det på kaffe och samtal med andra
anhöriga.

Tid och datum

17:00-18:30

Föreläsningar

24 september, Kognition - Vad är det?

22 oktober, Framtidsfullmakt

12 november, Bistånd - Vad finns?

10 dec, Att vara anhörig

Plats

”Rosetten” vid Dagcentralen Knuten. Ingång på bottenplan vid
lägenhetshuset Nytorgsgatan 8, ingång från baksidan.

Ersättningslokal i dagcentralen under pågående renovering.

Anmälan

Anmälan görs till anhörigkonsulent
Telefon: 0582-68 60 98
christina.lindvall@hallsberg.se