Artikeln publicerades 29 november 2023

Anhörigträffar med temacafé vårterminen 2024

Vårdar du någon som är sjuk eller är du anhörig till någon med en funktionsnedsättning? Kom och lyssna på vår föreläsningsserie med olika teman.

Tid och datum

Klockan 10:00-11:30. Varannan fredag, jämna veckor med start vecka 2.

8 mars - Framtidsfullmakt

22 mars - Sekretess

5 april - Bistånd via Socialtjänsten

19 april - Goda levnadsvanor

3 maj - Hjälpmedel vid kognitiva sjukdomar

17 maj - Må bra-träff

31 maj - En anhöriggrupp med fortsatt kontakt.

I samband med träffarna bjuds det på kaffe, te och samtal med andra anhöriga.

Plats

Dagcentralen Knuten, studierummet.
Nytorgsgatan 6-8, Hallsberg.

Anmälan och kontakt vid frågor

Anhörigkonsulent

Telefon: 0582-68 60 98.