13 september 2023 kl. 18.00-19.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Dialog anhörig 13 september

Som anhörig är det värdefullt med kunskap både kring den närståendes och den egna situationen. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län erbjuder samtalsgrupper och föreläsningar, ofta i samverkan med föreningar och kommuner. Under 2023 besöker SV Örebro län olika kommuner för att ta del av tankar och önskemål hos anhöriga.

Med dialog anhörig önskar vi möta dig som är anhörig och bor i Hallsbergs kommun. Du kan även företräda en förening eller vara intresserad av anhörigstöd i din yrkesroll eller privat. Kvällen leds av Maria Östby och arrangeras med Hallsbergs kommun och anhörigkonsulent Christina Lindvall.

Tid och plats

Onsdag 13 september, klockan 18.00-19.30
Dagverksamhetens lokaler på Knuten
Nytorgsgatan 6-8, Hallsberg

Du kan vara anhörig mitt i livet, i unga år eller högt upp i åldern. Dina behov och frågor kan skilja sig åt. Vi hoppas få ta del av tankar och behov som finns hos anhöriga. Det kan vara önskemål om specifik kunskap och information eller att ingå i gemenskap med andra i liknande situation.

Kontakt och anmälan

Vill du vara med denna kväll? Anmäl dig till Maria Östby vid SV Örebro län, via e-post
maria.ostby@sv.se eller telefon 072-220 72 39.