Artikeln publicerades 23 maj 2023

Anhörigcafé höstterminen 2023

Få råd och stöd, träffa andra i liknande situation.

Är du anhörig till någon med en funktionsnedsättning? Eller kanske vårdar du någon
närstående som är sjuk? Det är viktigt att veta, att DU inte är ensam!

Välkommen till Anhörigcaféer höstterminen 2023. Tillsammans sitter vi ner över en
kopp kaffe eller te och talar om anhörigskapet. Utifrån era önskemål kan föreläsare bjudas in till träffarna och vi anpassar caféerna efter era önskemål.

Datum och tid: Varannan fredag, jämna veckor, klockan 10.00-11.30.

Tillfällen:

8 september

22 september

6 okrober

20 oktober

3 november

17 november

1 december

15 december

Plats: Studierummet vid dagcentralen Knuten, Nytorgsgatan 6-8, Hallsberg.

Kontakt: Anhörigkonsulent, 0582-68 60 98

Hallsbergs kommun i samverkan med Röda Korset.