Integration

Läs om vad kommunen kan ge för stöd till dig som är ny i Sverige.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för flyktingars etablering i svenska samhället. Tillsammans med dem ansvarar integrationsenheten i Hallsbergs kommun för att du snabbt ska komma in i arbets- och samhällslivet.

Det gäller för dig som

 • är flykting alternativt skyddsbehövande
 • inte har vårdnadshavare i Sverige, du omfattas från 20 år
 • är anhörig till flykting alternativt skyddsbehövande.

Kontakta oss på arbetsmarknads- och integrationsenheten

För att få stöd av oss, kan du besöka, ringa eller skriva till oss.

Besöks- och postadress:
Kraftvärmegatan 3
694 80 Hallsberg

Telefonnummer: 0582-68 54 77

Direktservice på måndagar, onsdagar och torsdagar

På dessa dagar och tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30-16.00.

Stöd till dig som är ny i Sverige

Som ny i Sverige kan du få introduktion och stöd av kommunen på flera sätt. I Hallsbergs kommun är det integrationsenheten som är ansvariga för att introducera och vägleda dig för att ni ska kunna bo, försörja er och skapa en framtid här.

Vi erbjuder

 • svenska för invandrare (SFI-undervisning) och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering på modersmål och svenska
 • arbetsmarknadsutbildning
 • anmälan för skola- och barnomsorg
 • rehabiliteringsinsatser för dig som upplever att du inte kan arbeta mer än 25%
 • ansökan om försörjningsstöd i väntan på annan förmån
 • information om övrig kommunal service
 • motivationssamtal, stöd, vägledning och information
 • integrationsinsatser i form av kontakter och aktiviteter tillsammans med föreningslivet, samt föreläsningar
 • projektinsatser för ökad integration.

Mer information

Information om Sveriges webbplatslänk till annan webbplats