Integration

Stöd till dig som är ny i Sverige, Arbetsmarknads- och integrationsenheten med mera.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för flyktingars etablering i svenska samhället. Tillsammans med dem ansvarar integrationsenheten i Hallsbergs kommun för att du snabbt ska komma in i arbets- och samhällslivet.

Det gäller för dig som

 • är flykting alternativt skyddsbehövande
 • inte har vårdnadshavare i Sverige, du omfattas från 20 år
 • är anhörig till flykting alternativt skyddsbehövande.

Kontakta oss på arbetsmarknads- och integrationsenheten

För att få stöd av oss, kan du besöka, ringa eller skriva till oss.

Besöks- och postadress:
Kraftvärmegatan 3
694 80 Hallsberg

Telefonnummer: 0582-68 54 77

Direktservice på måndagar, onsdagar och torsdagar

På dessa dagar och tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30-16.00.

Stöd till dig som är ny i Sverige

Som ny i Sverige kan du få introduktion och stöd av kommunen på flera sätt. I Hallsbergs kommun är det integrationsenheten som är ansvariga för att introducera och vägleda dig för att ni ska kunna bo, försörja er och skapa en framtid här.

Vi erbjuder

 • svenska för invandrare (SFI-undervisning) och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering på modersmål och svenska
 • arbetsmarknadsutbildning
 • anmälan för skola- och barnomsorg
 • rehabiliteringsinsatser för dig som upplever att du inte kan arbeta mer än 25%
 • ansökan om försörjningsstöd i väntan på annan förmån
 • information om övrig kommunal service
 • motivationssamtal, stöd, vägledning och information
 • integrationsinsatser i form av kontakter och aktiviteter tillsammans med föreningslivet, samt föreläsningar
 • projektinsatser för ökad integration.

Fritidsaktiviteter för dig som nyanländ

Det finns många aktiviteter som kan vara bra för dig som är ny i Sverige att känna till att det finns. Du kan till exempel prova på olika sporter, gå till olika ungdomsgårdar, eller platser där du kan träffa andra familjer.

Läs om vilka aktiviteter som anordnas i Hallsbergs kommun för dig som är ny i Sverige.

Mer information

Information om Sveriges webbplatslänk till annan webbplats