Integration

Läs om stöd till dig som är ny i Sverige. Hitta fritidsaktiviteter och kontaktuppgifter till arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för flyktingars etablering i svenska samhället. Tillsammans med dem ansvarar arbetsmarknads- och integrationsenheten i Hallsbergs kommun för att du snabbt ska komma in i arbets- och samhällslivet.

Det gäller för dig som

 • är flykting alternativt skyddsbehövande
 • inte har vårdnadshavare i Sverige, du omfattas från 20 år
 • är anhörig till flykting alternativt skyddsbehövande.

Kontakta arbetsmarknads- och integrationsenheten

För att få stöd av oss, kan du besöka, ringa eller skriva till oss.

Besöks- och postadress:
Kraftvärmegatan 3
694 80 Hallsberg

Telefonnummer: 0582-68 54 77

Direktservice på måndagar, onsdagar och torsdagar

På dessa dagar och tider kan du besöka oss utan att boka tid.

Måndagar klockan 10.00 - 12.00.
Onsdagar klockan 13.00 - 15.00.
Torsdagar 14.30-16.00.

Stöd till dig som är ny i Sverige

Som ny i Sverige kan du få introduktion och stöd av kommunen på flera sätt. Arbetsmarknads- och integrationsenheten är ansvarig för att introducera och vägleda dig för att du ska kunna bo, försörja dig och skapa en framtid här.

Vi erbjuder

 • svenska för invandrare (SFI-undervisning) och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering på modersmål och svenska
 • arbetsmarknadsutbildning
 • anmälan för skola- och barnomsorg
 • rehabiliteringsinsatser för dig som upplever att du inte kan arbeta mer än 25 procent
 • ansökan om försörjningsstöd i väntan på annan förmån
 • information om övrig kommunal service
 • motivationssamtal, stöd, vägledning och information
 • integrationsinsatser i form av kontakter och aktiviteter tillsammans med föreningslivet
 • föreläsningar
 • projektinsatser för ökad integration.

Fritidsaktiviteter för dig som är nyanländ

Det finns många aktiviteter du som är ny i Sverige kan vara med i. Du kan till exempel prova på sporter, gå till ungdomsgårdar eller hitta platser där du kan träffa andra familjer.

Fritidsaktiviteter som anordnas i Hallsbergs kommun

Webbplatsen Information om Sverige

På webbplatsen Information om Sverige finns information för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Webbplatsen information om Sverigelänk till annan webbplats