Psykisk funktionsnedsättning

Läs och ansök om olika former av boenden, boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktverksamhet som finns för dig med en psykisk funktionsnedsättning.

Eventuella insatser gäller för dig som är 18 år och äldre som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning utifrån psykisk sjukdom.

Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

  • Boendestöd, som innefattar social kontakt, social träning och stödinsatser.
  • Daglig sysselsättning.
  • Kontaktperson.

Om boendestöd

Boendestöd är en individuellt utformad insats till personer som är i behov av stöd för att utföra aktiviteter på viktiga livsområden.

Det kan handla om stöd i att få struktur, rutin och planering i det vardagliga livet. Det kan också handla om stöd vid kontakter med till exempel sjukvård och myndigheter.

Insatsen bygger på delaktighet där boendestödjaren handleder för att utveckla den egna förmågan till självständighet hos den som är i behov av stöd.

Den som blir beviljad insatsen boendestöd erbjuds en genomförandeplan som beskriver utförandet av insatsen utifrån de behov som finns.

Ansökan

Du ansöker om stöd enligt SoL genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om stöd enligt SoL

Beslut om insats utifrån bedömning

Handläggaren fattar beslut om insats utifrån en bedömning där bland annat personens funktionsnedsättning, bakgrund, vardagliga behov, med flera väsentliga uppgifter sammanställs.

Nära samarbete med Region Örebro läns psykiatri förekommer vid behov. Det kan vara vid exempelvis vårdplaneringar, koordinatormöten, samordningsmöten och uppföljning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV).

Samverkan

Vi samverkar med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS, Attention och Allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg.

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
E-post: rsmh@rsmh.se

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)
E-post: office@schizofreniforbundet.se
E-post: h.andersson.nora@telia.com

Allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg
Kontaktuppgifter till allmänpsykiatriska öppenvården i Hallsberg på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Psykiatrins jourmottagning
Telefon: 019-602 56 00

Kontakta enhetschef

Linda Carlsén Selvin

Telefon: 0582-68 50 65

E-post: linda.carlsen.selvin@hallsberg.se

Personligt ombud

Personligt ombud kan bland annat hjälpa dig med

  • att ge råd och stöd
  • kontakter med olika myndigheter
  • att se till så du får del av den vård och service som du har rätt till.

Personligt ombud har tystnadsplikt. Det kostar ingenting och du behöver inget biståndsbeslut. För att få ett personligt ombud ska du ha fyllt 18 år.

De personliga ombuden är placerade i Kumla kommun.

Om personliga ombud på Kumla kommuns hemsidalänk till annan webbplats

Kontaktcenter