Kommunala handikapprådet, KHR

Se vad rådet gör och vilka som medverkar. Läs rådets mötesprotokoll.

I det rådgivande organet kommunala handikappsrådet träffas organisationer för personer med funktionsnedsättningar och social- och arbetsmarknadsnämnden för samråd och ömsesidig information.

Rådet är referens- och remissorgan när det gäller planerade förändringar i den kommunala organisationen som kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Ordförande i KHR är Veronica Wallgren, social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

I rådet ingår representanter från de handikapporganisationer som har verksamhet i kommunen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.