Kommunala handikapprådet, KHR

Se vad rådet gör och vilka organisationer som ingår i det. Läs rådets mötesprotokoll.

I det rådgivande organet kommunala handikapprådet träffas organisationer från funktionshinderrörelsen och social- och arbetsmarknadsnämnden för samråd och ömsesidig information vad gäller frågor som kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med rådet är att

  • få insyn i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning
  • verka för att frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • initiera nya frågor i nämnden
  • vara ett referens- och remissorgan vad gäller planerade förändringar som kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Ordförande i KHR är Veronica Wallgren, social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

I rådet ingår representanter från de organisationer inom funktionshinderrörelsen som har verksamhet i kommunen:

FUB Länk till annan webbplats.

Sydnärkes reumatikerförening Länk till annan webbplats.

Synskadades riksförbund Länk till annan webbplats.

Astma- och Allergiförbundet Länk till annan webbplats.

Neuroförbundet Sydnärke Länk till annan webbplats.

Afasiförbundet Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.