Hjälp med gräsklippning och snöskottning

Vi har inte längre kvar tjänsten gräsklippnings- och snöskottningsservice.

Från 2020 erbjuder vi inte gräsklippnings- och snöröjningsservice.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.