Sök medel ur fonder

Sök medel ur kommunens alla stiftelser och fonder.

Fonder att söka

Stiftelsen Björstorpshemmets minnesfond

För äldre, sjuka, invalidiserade eller hjälpbehövande personer som behöver ekonomisk hjälp.

Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort.

Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

För äldre eller vårdbehövande personer som behöver ekonomisk hjälp med bostad och/eller vård.

Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort.

Kontakt

Yvonne Berglund, ekonomihandläggare

Telefon: 0582-68 51 26

E-post: yvonne.berglund@hallsberg.se