Sök bidrag ur fonder

Se vilka fonder du kan söka bidrag från. Se hur du ansöker och hitta kontaktuppgifter.

På grund av en ändring i stadgarna så väntar Stiftelsen för gamla och vårdbehövande på ett beslut från Kammarkollegiet.

Innan stiftelsen fått detta beslut kan de inte dela ut några medel.

Kontakta stiftelsernas styrelse

Alf Nilsson
Ordförande i Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Telefon: 070-546 50 37
E-post: alf.nilsson_ekeberga@telia.com

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.