Taxor och avgifter för vård och omsorg

Se vad du får betala för vård och omsorg i Hallsbergs kommun.

Taxe- och avgiftsnämnden ansvarar för taxor och avgifter för vård och omsorg i Hallsbergs kommun.

Kontakta taxe- och avgiftsnämnden

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en handläggare på taxe- och avgiftsnämnden.

Handläggarnas telefontider
Måndag till fredag klockan 08.30 - 10.00.

Den 23 december är telefontiden stängd.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.