Taxor och avgifter för vård och omsorg

Se vad du får betala vård och omsorg i Hallsbergs kommun.

Information om taxor inom vård- och omsorg finns på taxe- och avgiftsnämndens webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt taxe- och avgiftsnämnden

E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se

Telefon: 0582-68 50 00

Numret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en handläggare på taxe- och avgiftsnämnden.

Handläggarnas telefontider: måndag - fredag klockan 08.30 - 09.30, 13.00 - 14.30