Seniorfestivalen i Sydnärke

Aktiviteter för äldre varje år under vecka 40.

Under Seniorfestivalen i Sydnärke kan du som är äldre få kunskap och tips om hur du kan förbättra din hälsa. Det anordnas bland annat föreläsningar, öppet hus och prova-på aktiviteter. Du kan också träffa personal från olika kommunala verksamheter.

Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från den nationella kampanjen Balansera mera som pågår under vecka 40.

Om Seniorfestivalen i Sydnärke

Med en ökande andel äldre i befolkningen är det av hög relevans för både individen och samhället att så många äldre som möjligt ska bibehålla en god hälsa för att kunna vara självständiga så länge som möjligt.

Enligt forskning är fyra hörnpelare särskilt viktiga för ett hälsosamt åldrande – fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet (Karp, Anita, Agahi, Neda, Lennartsson, Carin, Lagergren, Mårten & Wånell, Sven Erik, Ett hälsosamt åldrande: kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Stockholm, 2013. ).

De aktiviteter som erbjuds under Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från dessa fyra hörnpelare och syftet är att uppmärksamma äldre personer på hur de själva kan förbättra sin allmänna hälsa. Under Seniorfestivalen bjuder samverkansparterna in till olika föreläsningar, öppet hus, prova-på aktiviteter samt ger möjlighet att träffa personal från olika kommunala verksamheter.

Syftet med Balansera mera - att förebygga fallolyckor!

Den nationella kampanjen Balansera mera, som Socialstyrelsen driver, fokuserar på att minimera risken för fallolyckor. I Sverige blir närmare 70 000 personer per år inlagda på sjukhus till följd av en fallolycka. En stor del av de som faller är 65 år och äldre och följderna kan bli skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Många av dessa fallolyckor kan förhindras med förebyggande insatser! Det mest effektiva för att motverka fallolyckor är styrke- och balansträning, att äta näringsriktig mat och se över sitt medicinintag. Kampanjen Balansera mera handlar om att uppmärksamma hur man själv kan minimera risken för att falla, med fokus på tre teman: mat, motion och medicin.

Aktiviteterna genomförs av följande kommuner och samverkansparter: Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Region Örebro län, Örebro läns idrottsförbund, Socialstyrelsen, Svenska kyrkan, Örebro läns bildningsförbund, SKPR pensionärerna, SPF seniorerna, Sydnärkes folkhälsoteam, PRO.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.