Om du ska besöka en anhörig på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre

Regeringen har meddelat att det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre inte förlängs efter den 30 september. Från den 1 oktober kan du alltså besöka din anhöriga eller närstående på kommunens boenden.

För att besök på vård- och omsorgsboendena ska kunna genomföras på ett tryggt sätt har socialförvaltningen tagit fram rutiner för hur besöken ska genomföras. Våra rutiner utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19.

Socialförvaltningens huvudfokus är fortfarande att minimera risken för smittspridning. Om du har symtom på covid-19 ska du inte besöka din närstående. Det gäller även om symtomen är mycket milda.

Innan du gör ett besök vill vi att du ska ringa och anmäla att du kommer.

Kontaktuppgifter till kommunens boenden

Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer eller om det blir ett lokalt covid-utbrott kan rutinerna ändras.

Instruktioner för dig som ska besöka din anhöriga eller närstående

  • Boendet är inte stängt, men vi vill att du föranmäler ditt besök via telefon. Vid besöket blir du insläppt av personalen.
  • Besöket ska ske i den boendes lägenhet och inte i gemensamhetsutrymmen.
  • Vid alla typer av besök ska du tvätta händerna och använda handdesinfektion och sätta på dig rekommenderat visir/munskydd innan besöket sker.
  • Håll avståndet till personalen för att minska risken för smittspridning. Rekommendation är 1 meter.
  • Besöksrutinen kan komma att ändras vid lokala Covid-19 utbrott.
  • Om du behöver komma i kontakt med personal under besöket använd larm i den anhöriges/närståendes lägenhet.
  • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen följer folkhälsomyndighetens rekommendation och utifrån dessa kan anvisningarna komma att ändras.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.