Om du ska besöka en anhörig på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre

Regeringen har meddelat att det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre inte förlängs efter den 30 september. Från den 1 oktober kan du alltså besöka din anhöriga eller närstående på kommunens boenden.

För att besöken ska kunna genomföras på ett tryggt sätt har social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram rutiner för hur besöken ska genomföras. Våra rutiner utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens huvudfokus är fortfarande att minimera risken för smittspridning. Om du har symptom på covid-19 ska du inte besöka din närstående. Det gäller även om symptomen är mycket milda.

Innan du gör ett besök ska du ringa och anmäla att du kommer.

Kontaktuppgifter till kommunens boenden

Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer eller om det blir ett lokalt covid-utbrott kan rutinerna ändras.

Instruktioner för dig som ska besöka din anhöriga eller närstående

 • Vid minsta symtom stanna hemma och besök då inte boendet
 • Boendet är fortfarande stängt och du ska föranmäla ditt besök via telefon. Vid besöket blir du insläppt av personalen.
 • Boendet har ett rum iordningställts som i första hand ska användas för besök, rummet kan bokas max 30 minuter.
 • Om besöket ska ske i den boendes lägenhet får du som besökare endast vistas i lägenheten.
 • Vid alla typer av besök ska du tvätta händerna och använda handdesinfektion och sätta på dig rekommenderat visir innan besöket sker.
 • Maximalt godkänns två besökande åt gången. Om det är många besökande till enheten samtidigt kan personalen säga nej till önskad tid.
 • Håll avståndet till den du besöker och till personalen för att minska risken för smittspridning. Rekommendation är 1 meter.
 • Om anvisningarna inte följs kommer besök inte att kunna genomföras.
 • Om du behöver komma i kontakt med personal under besöket använd larmklocka i den anhöriges/närstående lägenhet.
 • Vid mottagande och kontakt med anhöriga/närstående ska personalen använda visir. Om kroppsnära vård ges till den boende ska anvisad skyddsutrustning användas av såväl personal som anhöriga/närstående.
 • Besök max två dagar i veckan eller enligt lokalt schema, hör med boendet. Undantag från två dagarsregeln eller lokalt schema ges vid vård i livets slut.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.