Hjälp med gräsklippning och snöröjning

Beställ hjälp med gräsklippning eller snöröjning. Tjänsterna finns att söka för dig som har betydande svårigheter att klara dessa typer av sysslor.

Du kan få hjälp med gräsklippning och snöskottning om
  • du har biståndsbedömda hemtjänstinsatser och att gräsklippnings- och snöskottningsservicen medför att du kan bo kvar i ditt permanenta boende i villa eller radhus
  • du har betydande svårigheter som kan styrkas och som medför att du kan bo kvar i ditt permanenta boende i villa eller radhus.

Beställning av tjänsterna

Du beställer genom att ringa arbetsmarknads- och integrationsenheten, telefon: 0582-68 53 96.

  • Gräsklippning ska bokas senast den 15 april.
  • Snöskottning ska bokas senast den 15 oktober.
Kostnad för tjänsterna

Tjänst

Pris

Klippning, gräsyta på 1000 kvadratmeter.

200 kr

Klippning, ytterligare gräsyta på mellan 1-1000 kvadratmeter.

200 kr

Snöskottning av uppfart till ytterdörr, till garagedörr och eventuell trottoar. I priset ingår maximalt 45 minuters skottning. Om två personer delar på arbetet delas 45 minuter på två. Det vill säga 22,5 minuter per person.

200 kr