Dagverksamhet

Ansök om dagverksamhet för äldre. Se var verksamheterna finns och vilka aktiviteter som ordnas.

Vi vänder oss till dig som har

  • behov av stöd för att upprätthålla aktivitetsförmåga och få
    struktur i din vardag
  • behov av social gemenskap och stimulans
  • behov av rehabilitering för att klara ditt dagliga liv så
    självständigt som möjligt.

Dagverksamheten finns också till för att du som är anhörig ska få stöd och avlastning någon eller några dagar i veckan.

Det finns dagverksamhet på dagcentralerna Esslatorp, Knuten och Sköllergården.

Hitta kontaktuppgifter till dagcentralerna.

Ansök om dagverksamhet

Dagverksamhet är en behovsprövad insats. Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.