Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Vi har infört besöksförbud på kommunens äldreboenden. Förbudet införs för att förhindra risken för smitta av covid-19, undvika allvarliga komplikationer och öka tryggheten för våra äldre. Att undvika besök skyddar de mest sårbara. Förbudet gäller tills vidare.

Ta i första hand kontakt med din närstående eller personalen via telefon eller e-post.

Besök kan tillåtas i vissa fall. Det kan handla om besök hos någon som är mycket sjuk, till exempel vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Du som har antikroppar mot covid-19 kan besöka din närstående

Anhöriga och bekanta som har antikroppar mot coronaviruset kan besöka sina närstående som bor på Hallsbergs kommuns vård- och omsorgsboenden. Det här är ett undantag från det generella besöksförbudet som har funnits sedan i våras.

Vi vet att många saknat att ha kontakt med sina närstående. Det har varit nödvändigt för att begränsa smittspridningen och skydda de äldre. För att du ska kunna komma gäller följande:

Du ska ha gjort ett antikroppstest, där resultatet visar att du har haft covid-19 (resultatet är ”positivt”).

  • Testet och provresultatet får inte vara äldre än sex månader.
  • Testet ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav. Det innebär att resultat från så kallade självtester inte är giltiga.
  • Ditt provsvar ska ha uppvisats för enhetschefen innan besöket. Detta kan ske till exempel genom sms, journalkopia eller mejl.

Besök får precis som tidigare inte ske om du har något sjukdomssymtom.

Du behöver boka tid för besöket. Det beror på att att någon i personalen ska kunna möta upp dig vid dörren. Det vård- och omsorgsboende där din närstående bor har rutiner tidsbokning av besök utomhus. Samma telefonnummer gäller för den här typen av besök.

Personalen visar var det finns handsprit. Även personer som har antikroppar kan ha tagit i något där det kan finnas smitta.

Kravet på att hålla avstånd kvarstår även om du har antikroppar. Om det är svårt att hålla avstånd på grund av den boendes behov ska du använda visir eller munskydd.

Om du vill får du gärna ha med dig saker, blommor, fika eller liknande.

Vi rekommenderar att besöken sker utomhus. Men vid dåligt väder kan besöken ske inomhus, i den boendes egen lägenhet eller egna rum.

Om du har frågor eller vill boka ett besök hör du av dig till aktuellt boende.

Kontaktuppgifter till kommunens äldreboenden

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.