Vid skadegörelse på förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en elev orsakar en skada på förskolans eller skolans tillhörigheter? Här förklarar vi våra rutiner vid skadegörelse och riktlinjer för ersättning.

Rutiner vid skadegörelse

Ibland händer det att ett barn eller en elev orsakar en skada i förskolan eller skolan. Då kan barnet eller eleven behöva ersätta skadan. Det beror bland annat på barnets eller elevens ålder och skadans omfattning, uppkomst och värde.

Vid skadegörelse i förskola eller skola kontaktar vi alltid barnets eller elevens vårdnadshavare för att informera om skadan och eventuell ersättningsskyldighet. Rutinen vid skadegörelse gäller om skadan uppstår på kommunens tillhörigheter – inte vid skadegörelse på barns eller elevers tillhörigheter.

Skadegörelse

En skada kan i princip uppkomma på tre olika sätt: olyckshändelse, vårdslöshet och uppsåt.

Olyckshändelse

Vid skadegörelse på grund av olyckshändelse kräver vi inte någon ersättning av ett barn eller en elev. Då står förskolan eller skolan själv för kostnaden i samband med olyckshändelsen.

Vårdslöshet

Vid skadegörelse på grund av vårdslöshet menas en skada som har uppkommit av oaktsamhet. Barnet eller eleven har då inte haft för avsikt att förorsaka skadan, men borde ha förstått att det fanns en risk att orsaka skada.

All skadegörelse som uppkommit på grund av oaktsamhet behöver ersättas till viss del av den som har orsakat skadan.

Uppsåt

Vid skadegörelse på grund av uppsåt menas en skada som har uppkommit avsiktligt. Barnet eller eleven har då haft för avsikt att förorsaka skadan.

All avsiktlig skadegörelse behöver ersättas.

Riktlinjer för ersättning

Vid skadegörelse i förskola eller skola är det rektor som beslutar om ett barn eller en elev blir ersättningsskyldig. Ersättningsskyldigheten beror bland annat på barnets eller elevens ålder samt hur skadan har uppkommit.

Vid enstaka tillfälle

  • Barn i förskolan krävs inte på ersättning.
  • Elever i förskoleklass och årskurs 1–3 ersätter 25 procent av skadan.
  • Elever i årskurs 4–6 ersätter 50 procent av skadan.
  • Elever i årskurs 7–9 ersätter 75 procent av skadan.

Vid upprepade skador

  • Barn i förskolan krävs inte på ersättning.
  • Elever i förskoleklass och årskurs 1–3 ersätter 50 procent av skadan.
  • Elever i årskurs 4–6 ersätter 75 procent av skadan.
  • Elever i årskurs 7–9 ersätter 100 procent av skadan.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.