Fredriksbergskolan

Fredriksbergskolans byggnad och skolgård

Fredriksbergskolan ligger i Vretstorp. På skolan går elever från förskoleklass till klass 6. Här finns också ett fritidshem.

Kontakta Fredriksbergskolan

Fredriksbergskolan

Besöksadress: Askersundsvägen 6 i Vretstorp
Postadress: Hallsbergs kommun, Fredriksbergskolan, Områdeskontoret Transtenskolan, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 64 02

Arbetslag

Telefon: 0582-68 64 02

Fritids

Biet: 072-201 58 76
Blomman: 072-201 80 69

Rektor

Anna Gustafsson: 0582-68 64 00, anna.gustafsson@edu.hallsberg.se

Administratör

Charlotta Eriksson: 0582-68 54 52, charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Helen Wallin: 0582-68 63 21, helen.wallin@edu.hallsberg.se

Kurator

Linda Collin: 0582-68 64 04, linda.collin@edu.hallsberg.se

Specialpedagog

Sara Davidsson: 0582-68 60 10, sara.davidsson@edu.hallsberg.se

Skolpsykolog

Malin Backéus: 0582-68 55 55, malin.backeus@edu.hallsberg.se

Följ Fredriksbergskolan i sociala medier

Sjukanmälan, läsårstider, e-tjänster med mera

Planer

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.