Information till vårdnadshavare i grundskolan med anledning av covid-19

Samlad information till vårdnadshavare i grundskolan i Hallsbergs kommun.

Senast uppdaterad 2020-08-21

  • Uppdatering under rubriken Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan
  • Uppdatering under rubriken Åtgärder skolan i Hallsbergs kommun gör för att begränsa smittspridning
  • Borttagen rubrik: Om regeringen eller en myndighet tar beslut om att undervisningen ska ske på distans
  • Ny rubrik: Kommunikation om sjukdom bland personal och elever

Friska barn ska vara i skolan

I Hallsbergs kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Vi bedömer frånvaron som olovlig och ogiltig.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp ska du kontakta skolsköterskan. Du ska också lämna information från barnets behandlande läkare som visar att barnet bör vara hemma.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förebygga smittspridning ska du som är vårdnadshavare vara uppmärksam på symtom på covid-19 hos ditt barn.

Om en elev uppvisar symtom i skolan kontaktar vi vårdnadshavaren. Eleven får gå hem direkt. Innan vårdnadshavaren kommer och hämtar kan eleven vara i ett eget rum för att undvika smittspridning.

Läs om symptomen på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Rutin när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan

När du ska lämna eller hämta ditt barn i skolan ska du vänta i skolans entré.

Om du är sjuk vill vi i första hand att någon som är frisk lämnar och hämtar ditt barn. Om det inte finns någon annan som kan lämna och hämta ber vi dig att ringa till skolan innan du kommer. Då kan vi se till att hämtning och lämning sker på ett säkert sätt.

Åtgärder skolan i Hallsbergs kommun gör för att begränsa smittspridning

Påminner om handhygien

Vi påminner och arbetar aktivt med handhygien. Att elever tvättar händer och är noga med att inte röra vid munnen eller ansiktet.

Begränsar stora samlingar

  • Vi begränsar stora samlingar där elever träffar andra än dem som de träffar till vardags.
  • Vi gör inte studiebesök.
  • Vi håller föräldramöten i begränsad omfattning med ett begränsat antal deltagare.
  • Vi åker inte med elevgrupper på aktiviteter utanför Hallsbergs kommun.
  • Vi tar inte emot externa besökare, i så stor utsträckning som det är möjligt.

Planerar måltiderna

Vi ser över matsituationen. Vi planerar så att färre äter åt gången, om det går, Och om det är möjligt möblerar vi om så att det blir mer utrymme mellan eleverna.

Är utomhus på raster

Vi vill att elever är ute på raster, och inte vistas inne i trånga utrymmen som kapprum.

Motverkar oro och ryktesspridning

Vi jobbar även med att informera eleverna om viruset och möta deras frågor och oro. Vi pratar om farorna med ryktesspridning och vikten av källkritik. Vi gör vårt bästa för att elever ska känna sig trygga och lita på att vi vill deras bästa i denna situation.

Om ni har varit utomlands ska barnets rektor kontaktas

Om du eller ditt barn vistats i något av de mest drabbade områdena ska du kontakta ditt barns rektor innan du låter ditt barn komma tillbaka till skolan.

Hitta kontaktuppgifter till din skolas rektor

Så ser skolan till att ditt barn får undervisning när pedagoger är sjuka

Om många pedagoger är hemma och är sjuka kan vi behöva göra förändringar i undervisningen för att säkerställa ditt barns rätt till utbildning. Klasser kan slås ihop för att alla ska kunna få lärarledda lektioner.

För att säkerställa undervisningen för alla elever finns möjlighet till fjärrundervisning. I Hallsbergs kommun använder vi Office365. Alla elever har tillgång till en egen bärbar enhet.

Kommunikation om sjukdom bland personal och elever

Skolan lämnar inte ut några uppgifter om enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.